www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 117894

Finn volumet av prismet

Rett, firkantet prisme med sidelengder på 7.5 cm, 2.4 cm og 7.8 cm.

2

ID: 117918

Finn volumet av prismet.

Rett, trekantet prisme med høyde 1,6 dm. Trekanten har grunnlinje 5,6 dm og høyde 2,2 dm.

3

ID: 118567

En is består av en kjegle og en halvkule. Diameteren til begge er de samme og er på 5,8 cm. Høyden til kjegla er på 11 cm. Hva er volumet av isen?

Rund av svaret til nærmeste heltall.

4

ID: 117888

Finn volumet av prismet

Rett, firkantet prisme med alle sidelengder på 3 m.

5

ID: 118695

Finn volumet av figuren

Figur som består av et rett, firkantet prisme og en pyramide på toppen av dette. Prismet har dimensjoner 5.9 cm, 4.2 cm og 1.2 cm. De to første målene er også lengde og bredde i grunnflata til pyramiden. Høyden i pyramiden er på 2.5 cm.

6

ID: 115174

Finn volumet av en kule med diameter 4 cm.

7

ID: 118012

Finn volumet av figuren

Figuren består av et rett, firkantet prisme og en halv sylinder. Halvsylinderen ligger oppå prismet, og diameteren er lik bredden i prismet. Lengden til prismet er 12 cm, bredden er 4 cm og høyden er 2 cm.

8

ID: 118544

En pyramide med kvadratisk bunn har høyde h og sidelenge s (i kvadratet).

Finn en formel for sidelengden, uttrykt ved høyden og volumet, V.

9

ID: 118558

Anta vi har en kjegle og en pyramide med kvadratisk grunnflate som har samme høyde. Hvis radien i kjegla er lik sidekanten i kvadratet, hviket av objektene har da størst volum? Hva er forholdet i volum mellom det største og det minste?

10

ID: 118521

Dersom vi antar at planetene har en perfekt kuleform, hvor mange ganger større volum har Jupiter enn Jorda dersom vi får oppgitt at radien til Jorda er 6371 km og radien til Jupiter er 69910 km?

Rund av svaret til nærmeste hele tall.

Fasit

1

ID: 117894
Fasit:

140,4 cm3

2

ID: 117918
Fasit:

9,9 dm3

3

ID: 118567
Fasit:

Volumet til isen er på 147,88148cm3

4

ID: 117888
Fasit:

m3

5

ID: 118695
Fasit:

50,4 cm3

6

ID: 115174
Fasit:

33,5 cm3

7

ID: 118012
Fasit:

171,4 cm3

8

ID: 118544
Fasit:

 s=3Vh 

9

ID: 118558
Fasit:

Kjegla har størst volum. Volumet til kjegla er π ganger større enn volumet til pyramiden.

10

ID: 118521
Fasit:

Jupiters volum er 1321 ganger større.