www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 117892

Finn volumet av prismet

Rett, firkantet prisme med sidelengder på 4.0 cm, 2.1 cm og 6.0 cm.

2

ID: 118567

En is består av en kjegle og en halvkule. Diameteren til begge er de samme og er på 5,8 cm. Høyden til kjegla er på 11 cm. Hva er volumet av isen?

Rund av svaret til nærmeste heltall.

3

ID: 115256

En sylinder har høyde 2 cm og grunnflate 10 cm2. Hva er volumet?

4

ID: 118564

Ove samler på dominobrikker. Hver av brikkene har lengde 2,5 cm, bredde 1,5 cm og høyde 0,5 cm. Han pakker brikkene oppi bokser med lengde 10 cm, bredde 9 cm og høyde 5 cm.

Dersom han har tusen brikker, hvor mange bokser trenger han for å ha nok bokser til alle?

5

ID: 118544

En pyramide med kvadratisk bunn har høyde h og sidelenge s (i kvadratet).

Finn en formel for sidelengden, uttrykt ved høyden og volumet, V.

6

ID: 118718

Finn volumet av figuren

Figuren består av en sylinder med en halvkule festet på i bunnen av sylinderen (halvkula vender nedover). Diameteren i sylinderen/halvkula er 10,4 cm, og høyden i sylinderen er på 15,6 cm.

7

ID: 115174

Finn volumet av en kule med diameter 4 cm.

8

ID: 118747

En bolle formet som en halvkule rommer 2 liter. Hvor stor er radien?

Oppgi svaret i centimeter og med to desimaler etter komma.

9

ID: 115248

Finn volumet til en sylinder med radius 3 m og høyde 7 m.

10

ID: 115173

Finn volumet av en kule med radius 3 cm.

Fasit

1

ID: 117892
Fasit:

50,4 cm3

2

ID: 118567
Fasit:

Volumet til isen er på 147,88148cm3

3

ID: 115256
Fasit:

20 cm3

4

ID: 118564
Fasit:

Han trenger fem bokser (fire fulle pluss litt til).

5

ID: 118544
Fasit:

 s=3Vh 

6

ID: 118718
Fasit:

1618,9 cm31,62dm3

7

ID: 115174
Fasit:

33,5 cm3

8

ID: 118747
Fasit:

Radien er på 9,85 cm

9

ID: 115248
Fasit:

197,8 m3

10

ID: 115173
Fasit:

113,1 cm3