www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 117237

Om 5 år vil Ane være dobbelt så gammel som hun er nå. Hvor gammel er Ane?

2

ID: 118396

Løs ligningen:

 6x+2=44 

3

ID: 117232

Per er 5 år yngre enn Ola. Ola er 21 år gammel. Hvor gammel er Per?

4

ID: 118391

Løs ligningen:

 7x=49 

5

ID: 125662

Løs liknigen: x+4=100 

6

ID: 125700

Stephen kommer løpende inn etter en lang dag med lek ute. "Når begynner klokka sju-nyhetene, mamma?!" spør han, andpusten. "De begynte for to timer siden," beklager moren hans. Hva er klokka nå? Sett opp og løs som en likning.

7

ID: 125701

En dag får du besøk av din venn Hans. Med seg har han en klase med fem bananer. "Jeg spiste to bananer fra klasa på veien hit," nevner han med munnen full av bananer. Hvor mange bananer var det på klasa før Hans spiste av den? Sett opp og løs som en likning.

8

ID: 118815

Løs ligningen:

 x23=8 

9

ID: 117196

Løs ligningen og sett prøve på svaret:

 x+7=2 

10

ID: 125722

Løs likningen: 2x=12

Fasit

1

ID: 117237
Fasit:

5 år

2

ID: 118396
Fasit:

 x=7 

3

ID: 117232
Fasit:

16 år

4

ID: 118391
Fasit:

 x=7 

5

ID: 125662
Fasit:

 x=96 

6

ID: 125700
Fasit:

Klokka er ni.

7

ID: 125701
Fasit:

Sju bananer.

8

ID: 118815
Fasit:

 x=22 

9

ID: 117196
Fasit:

 x=5 

10

ID: 125722
Fasit:

 x=52