www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 116137

Hva er volumet av terningen?

Terning med sidekant 2,0 cm

2

ID: 116259

Hva er volumet av sylinderen?

Sylinder med diameter 8,4 m og høyde 14,2 m

3

ID: 116399

Hva er volumet av figuren?

Figur sammensatt av rett firkantet prisme og halv sylinder. Prismet har sidelengder 2,1 m, 1,3 m og 6,2 m. Halvsylinderen har diameter 2,1 m og høyde 6,2 m.

4

ID: 116431

Hva er volumet av figuren?

Rett firkantet prisme med kvadratisk bunn, der en kvart prisme er erstattet med en kvartsylinder med radius lik halve sida i kvadratet. Kvadratet har sidekant 5,6 cm og figuren har høyde 12,3 cm

5

ID: 116211

Hvor mange liter melk er det plass til i en boks forma som et rett firkanta prisme med sider 14 cm, 8 cm og 12 cm ?

6

ID: 116266

Hvor mange milliliter blir det til sammen?

0,23 dm3+ 345 cm3 

7

ID: 116272

Hva er volumet av prismet?

Rett firkantet prisme med sider 5,5 cm, 6 cm og 10,3 cm

8

ID: 116238

Hvor mange liter er det plass til i prismet?

Rett firkantet prisme med sidekanter 12,7 cm, 15,3 cm og 6,6 cm

9

ID: 116209

Hva er volumet av sylinderen?

Sylinder med høyde 9,0 cm og radius 7,0 cm

10

ID: 116265

Hvor mange liter blir det til sammen?

540 dl + 76,3 dm3

Fasit

1

ID: 116137
Fasit:

8,0 cm2

2

ID: 116259
Fasit:

787 m3

3

ID: 116399
Fasit:

27,7 cm3

4

ID: 116431
Fasit:

365 cm3

5

ID: 116211
Fasit:

1,3 l

6

ID: 116266
Fasit:

575 ml

7

ID: 116272
Fasit:

340 cm3

8

ID: 116238
Fasit:

1,3 l

9

ID: 116209
Fasit:

1385 cm3

10

ID: 116265
Fasit:

130,3 l