www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 115530

Hva er overflaten av pyramiden?

Pyramide med kvadratisk grunnflate med side 6,0 cm. 4 trekanter utgjør sidene, høyden i en trekant er 7,5 cm

2

ID: 115729

Hvor mange centimeter der det til sammen?

9,73 m + 51,0 dm + 352 cm

3

ID: 115538

Hva er overflaten av prismet?

Figuren viser et rett firkantet prisme med sider 3,0 m, 50 cm og 3,5 cm

4

ID: 115367

Hva er arealet av figuren?

Et rektangel med sider 8,0 dm og 4,5 dm. Den ene langsida er festa i rettvinkla trekant, og høyden til rektangelet og trekant til sammen er 6,5 dm

5

ID: 116248

Hvor mange desiliter er det plass til i prismet?

Trekanta prisme. Grunnlinje i trekanten er 8,0 cm, mens høyden er 6,9 cm. Lengden av prismet er 8,0 cm

6

ID: 115546

Hva er overflaten av sylinderen?

Sylinder med diameter 6 cm og høyde 8 cm

7

ID: 115586

Hvor stor må lengden på ei side i terningen være for at den skal ha samme overflate som prismet?

En terning og et prisme med sider 4,0 cm, 1,0 cm og 12,0 cm

8

ID: 115601

Hva har størst overflate: en sylinder med radius 4,0 m og høyde 10,0 m eller en terning med side 7,0 cm?

9

ID: 115363

Hva er arealet av figuren?

Et kvadrat med sidelengde 4,7 cm er i ene sida festa med en trekant med høyde 3,1 cm.

10

ID: 116554

Hva er omkretsen av en kvartsirkel med radius 14,4 cm?

Fasit

1

ID: 115530
Fasit:

126 cm2

2

ID: 115729
Fasit:

1835 cm

3

ID: 115538
Fasit:

32450 cm2

4

ID: 115367
Fasit:

44 dm2

5

ID: 116248
Fasit:

2,2 dl

6

ID: 115546
Fasit:

207 cm2

7

ID: 115586
Fasit:

4,61 cm

8

ID: 115601
Fasit:

Sylinderen

9

ID: 115363
Fasit:

29,4 cm2

10

ID: 116554
Fasit:

51,4 cm