www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 100937

Regn ut:

0,24          (23)4          1003

2

ID: 100897

Regn ut:

103          2,54          25

3

ID: 51083

Skriv svaret som potens

 1. 0,50,50,5
 2. 2323

4

ID: 51086

Skriv svaret som en potens

 1. 3234
 2. 2,442,43
 3. (12)2(12)3

5

ID: 51095

Skriv tallet 16 som en potens med

 1.  2 som grunntall
 2.  4 som grunntall

6

ID: 100895

Skriv multiplikasjonsstykket som hører til potensene:

24          53          62

7

ID: 100939

Regn ut:

622223+32=
2332:62=
52+2533=

8

ID: 100901

Regn ut:

5+5262=
43252=
3542:2=

9

ID: 100902

Regn ut:

25233=
62:3+7=
(24+8):3=

10

ID: 51166

Sjekk at svarene er riktige og rett opp eventuelle feil

 1. 4,55:(4,5220,25)=4,5
 2. (16)3:(136)216=1

Fasit

1

ID: 100937
Fasit:

0,001 6          1681          1 000 000

2

ID: 100897
Fasit:

1000          39,062 5          32

3

ID: 51083
Fasit:
 1. 0,53
 2. (23)2

4

ID: 51086
Fasit:
 1. 36
 2. 2,47
 3. (12)5

5

ID: 51095
Fasit:
 1. 24
 2. 42

6

ID: 100895
Fasit:

24=222253=55562=66

7

ID: 100939
Fasit:

10
2
48

8

ID: 100901
Fasit:

-6
11
27

9

ID: 100902
Fasit:

23
19
8

10

ID: 51166
Fasit:

Begge svarene er riktige.