www.matematikk.org

Likninger med én ukjent

En likning er en sammenheng mellom en eller flere ukjente. Sammenhengen er gitt ved at to uttrykk med den ukjente er satt lik hverandre. I en likning kan vi ha én eller flere ukjente. Alle likninger er heller ikke like. Det finnes ulike typer likninger: lineære, eksponentielle, andregrads og så videre.

- Hvor mange kvadratmeter kan Sophie male når hun har 10 liter maling og det trengs 0,2 liter for å male en kvadratmeter? For å finne svaret kan vi sette opp en lineær likning og løse denne.

- Hvor lang tid tar det før Sverre har 200 000 kr på kontoen når han setter inn 100 000 kr med en rente på 3%? For å finne svaret kan vi sette opp en eksponentiallikning og løse denne.

- Hvor lang er den lengste sofa vi kan ha når det kvadratiske rommet har et gulvareal på 20 m2? Her vil vi måtte løse en andregradslikning for å finne svaret.

I dette kurset tar vi for oss hvordan vi løser likninger med én ukjent. Det er et eget kurs for andregradslikninger, så det behandles ikke her. 

Kurset inneholder:

1. Lineære likninger

2. Rasjonale likninger

3. Grafisk løsning av likninger

4. Eksponentiallikninger

5. Logaritmelikninger

6. Irrasjonale likninger

7. Fra problem til likning