www.matematikk.org

Målgruppe:

8. trinn
9. trinn
10. trinn

Konkurransen for ungdomsskolen er klar!

Nok en gang er problemløsingskonkurransen overstått og enda et hefte med oppgaver er klart!

Lærerens instruksjoner

Andre år på rad har alle elevene på vår ungdomsskole deltatt i en problemløsingskonkurranse - hver uke har elevene fått en matematisk nøtt å bryne seg på.

Oppgavene har ulik vanskelighetsgrad, og dette er markert for hver oppgave. De enkleste oppgavene er markert med én spar (fargen spar fra kortstokken), og de vanskeligste er markert med 5 spar.

Eksempler på oppgaver kan du se under "Elevens oppgaveark".

Elevens oppgaveark

Eksempler på oppgaver fra heftet:

Vanskelighetsgrad 1:

5 5 0
4 3 3
1 ? 7
Hvilket tall skal erstatte spørsmålstegnet for at kvadratet skal ha en logisk sammenheng?

Vanskelighetsgrad 2:

Hvis det dobbelte av et tall er 36, hva er da en sjettedel av det samme tallet?

Vanskelighetsgrad 3:

En sjørøver gravde opp en skatt bestående av tolv nummererte kister. I den første kista lå det en gullmynt, og i den andre kista lå det to gullmynter. I den tredje lå det fire gullmynter og i den fjerde kista lå det åtte gullmynter. Slik fortsatte systemet videre i alle skattekistene. Hvor mange gullmynter fant sjørøveren til sammen?

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

  • Etter 10. årssteget
    • Tal og algebra
      • bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design

Skrevet av

Tallev Omtveit

Institusjon

Nordre Modum ungdomsskole