www.matematikk.org

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn

Under en hatt

En elev skjuler noen konkreter under en hatt. Det totale antallet er kjent. Den andre eleven skal finne ut hvor mange som er gjemt.

Lærerens instruksjoner

En stor rød hatt

Lag små papirhatter ved å klippe ut en sirkel i A4-papir. Klipp en rett linje inn mot sentrum og form sirkelen til en kjegle. Til slutt limer du sammen skjøten.

To elever sitter sammen. Hvert par får tildelt et tall på en lapp eller liknende. Elevene skal telle opp like mange bønner (konkreter) som tallet de får tildelt. I tillegg får elevene utdelt en papirhatt (eske, boks eller liknende).

Et 9 tall og 9 rundinger der seks er dekket med en grå sirkel.

Elevene bytter på å lage oppgave til hverandre. Elev 1 ser vekk mens elev 2 legger noen bønner under hatten. Så skal elev 1 finne ut hvor mange som er gjemt under hatten. Svaret kontrolleres med å løfte opp hatten og telle. Når oppgaven er løst, skal elevene skriftliggjøre løsningen som et regnestykke med minus, for eksempel 9 - 3 = 6. Man kan diskutere om det er mest korrekt å skrive eksemplet som 9 - 3 = 6 eller som 9 - 6 = 3. Begge løsninger skal godtas. Dette kan være en grunnlag for å snakke om sammenhengen mellom 9 - 3 = 6 og 9 - 6 = 3.

Differensiering på nivå kan gjøres ved å gi elevparene ulike tall. Det er en praktisk grense for hvor store tall man kan bruke. Med tall opp til for eksempel 20 kan man diskutere med elevene om det er noen måter å legge bønnene på slik at det blir lettere å telle (par, femmergrupper og så videre).

Vær oppmerksom på

 • at antall bønner er riktig ved start
 • at det kan være en "luring" som gjemmer bønner inne i hånden eller liknende slik at partneren ikke får riktig svar

Oppgaven er laget etter en idé fra Olof Magne ("Barn oppdager matematikk", 2003 s. 91). Her brukes dette som en aktivitet som blant annet stimulerer hukommelsen: Sett tre små figurer (mennesker eller dyr) på bordet. Still teltet slik at bare en figur synes. Hvor mange er inne i teltet, og hvor mange er utenfor?

Med små tall kan oppgaven også brukes i barnehagealder (uten skriftliggjøring).

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Tal
   • utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  parvis

 • Utstyr

  en "haug" med bønner (eller andre like smp gjenstander som fyrstikker eller liknende)

  papirhatter (eske eller liknende)

 • Tidsbruk

  15 minutter

 • Valg av tidspunkt

  innføring av subtraksjon

Skrevet av

Einar Asbjørn Bratberg
Einar Asbjørn Bratberg

Institusjon

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter