Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Subtraksjonsregnestykker i Excel

Har du nok repetisjonsoppgaver i subtraksjon? Her finner du et Excel-regneark som gir deg nærmest ubegrenset antall automatisk genererte oppgaver med fasit.

Lærerens instruksjoner

I Excel finnes det kommandoen TILFELDIG. Den genererer nye tall hver gang man trykker linjeskift etter å ha skrevet litt tekst.

Se vedlegg - her finner du ferdiglagde Excel-regneark.

Regnearket "Subtraksjonsregnestykker i Excel" består av faner ”Subtraksjon”, ”Subtraksjon2” og "Subtraksjon3” der tallet etter subtraksjon angir hvor avanserte regnestykker det er snakk om. "Subtraksjon" består av regnestykker med tall fra 1 til 20, mens de to andre gir trening med tieroverganger og låning. Hver fane i regnearket består av 2 sider med automatisk genererte oppgaver, og 2 sider med fasiten. Oppsettet gjør det mulig å bestille tosidige utskrifter.

Smakebiter fra Excel-regnearket får du også i forskjellige pdf-er med automatisk genererte oppgaver med fasit. Det er lagt ut to forskjellige oppgavesett for hver av fanene i Excel-regnearket med subtraksjon. Ellers ta en titt på Elevens oppgaveark.

Regnearket "De fire regneartene" består av åtte faner slik at de automatisk genererte oppgavene omfatter alle fire regneartene og der addisjon har samme inndeling som subtraksjon.

Ønsker du å endre regnearket er det greit å vite litt om hvordan kommandoen TILFELDIG fungerer.

Kommandoen  TILFELDIG fungerer slik:

 • =TILFELDIG() gir ett tall opp til 1.
 • TILFELDIG() ganger du med et tall som er 1 større enn ønsket høyeste tall. Ønsker du 10 som høyeste, blir kommandoen ”=TILFELDIG()*10”. Resultatet er et tall med mange desimaler.
 • Bruk HELTALL for at tallet skal bli uten desimaler, ”=HELTALL(TILFELDIG()*10)”.
 • Hvis man ønsker tallene mellom 10 og 20, skriv ”+10” utenfor den siste parentesen.

Fanen "Subtraksjon" fra Excel-regnearket

Elevens oppgaveark

En smakebit på oppgavene generert i fanen "Subtraksjon3" i Excel-regnearket:

Subtraksjonsregnestykker

 

Subtraksjonsregnestykker med fasit

 

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Tal
   • utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er
 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  en og en

 • Tidsbruk

  15 minutter

 • Valg av tidspunkt

  repetisjon

Skrevet av

Aasmund Lunde

Institusjon

Hornnes skole
Hopp over bunnteksten