Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Addisjonsregnestykker i Excel

Har du nok repetisjonsoppgaver i addisjon? Her finner du et Excel-regneark som gir deg nærmest ubegrenset antall automatiskgenererte oppgaver med fasit.

Lærerens instruksjoner

I Excel finnes kommandoen TILFELDIG. Den genererer nye tall hver gang man trykker linjeskift etter å ha skrevet litt tekst.

Regnearket "Addisjonsregnestykker i Excel" består av fanene ”Addisjon”, ”Addisjon2” og "Addisjon3” der tallet etter addisjon angir hvor avanserte regnestykker det er snakk om. "Addisjon" består av regnestykker med tall fra 1 til 10, mens de to andre gir trening med tieroverganger og låning. Hver fane i regnearket består av 2 sider med automatisk genererte oppgaver, og 2 sider med fasit. Oppsettet gjør det mulig å bestille tosidige utskrifter.

Smakebiter fra Excel-regnearket får du også i forskjellige pdf-er med automatiskgenererte oppgaver med fasit. Det er lagt ut to forskjellige oppgavesett for hver av fanene i Excel-regnearket med addisjon. Ellers ta en titt på Elevens oppgaveark.

Regnearket "De fire regneartene" består av åtte faner slik at de automatiskgenererte oppgavene er i de fire regneartene og subtraksjon har fått tre faner på tilsvarende måte som addisjon.

Ønsker du å endre regnearket eller lage ditt eget, er kan det være nyttig å få med seg måten kommandoen TILFELDIG fungerer på.

Kommandoen  TILFELDIG fungerer slik:

 • =TILFELDIG() gir ett tall opp til 1.
 • TILFELDIG() ganger du med et tall som er 1 større enn ønsket høyeste tall. Ønsker du 10 som høyeste, blir kommandoen ”=TILFELDIG()*10”. Resultatet er et tall med mange desimaler.
 • Bruk HELTALL for at tallet skal bli uten desimaler, ”=HELTALL(TILFELDIG()*10)”.
 • Hvis man ønsker tallene mellom 10 og 20, skriv ”+10” utenfor den siste parentesen.

 

Utdrag fra fanen addisjon i Excel-regnearket

Elevens oppgaveark

Et eksempel på regnestykker:

Addisjonsregnestykker fra fanen addisjon3

 

Fasiten til regnestykkene

 

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Tal
   • utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er
 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning og vurdere svar
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  en og en

 • Utstyr

  se vedlegg

   

 • Tidsbruk

  15 minutter

 • Valg av tidspunkt

  repetisjon

Skrevet av

Aasmund Lunde

Institusjon

Hornnes skole
Hopp over bunnteksten