Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
5. trinn
6. trinn
7. trinn

Symmetrisk kunst

Elevene produserer egne symmetriske bilder, og i prosessen kan sentrale begreper i geometrien tas opp.

Lærerens instruksjoner

La elevene lage sine egne symmetriske mønstre og benytt sjansen til å kommentere/diskutere sentrale begreper i geometri.

Her viser vi to mulige framgangsmåter.

Symmetriske bilder 1

Sentrale ord og begreper:

Kvadrat, rettvinklet trekant, likebeint trekant, diagonal, areal av kvadrat, areal av trekant, symmetri.

Et undringsspørsmål for elevene er óg om arealet av den utklipte trekanten (med utklippene) er lik arealet av hele trekanten. Hvorfor er det slik?
Hvordan må vi tenke for at mønstrene skal bli symmetriske?
Hva er et symmetrisk mønster?
Hvorfor liker vi ofte symmetriske mønster bedre enn asymmetriske mønster?

Fremgangsmåte:

1. Start med to kvadratiske ark med forskjellig farge.
2. Halver ett av arkene ved å brette langs diagonalen.  
3. Klipp eller riv langs diagonalen slik at du får 2 rettvinklede og likebeinte trekanter. Du skal bare bruke den ene av disse trekantene.  
4. Klipp ut valgfrie figurer langs hypotenusen til trekanten. Ta vare på utklippene.  
5. Når du har klippet ut mange figurer, limer du trekanten på det kvadratiske arket.  
6. De utklippede figurene skal nå limes på slik at figurene blir symmetriske.  
7. Slik blir det ferdige bildet.  
8. Klassens bilder kan videre monteres sammen slik at de igjen danner nye geometriske mønster.
Her kan man eksperimentere!

 

Symmetriske bilder 2

Sentrale ord og begreper:

Symmetri – hva slags type?
Hvorfor blir bildene symmetriske?
Hva er et symmetrisk bilde?

I tillegg kan en selvsagt snakke om halvering. Hva skjer med arealet når figurer halveres?

Fremgangsmåte:

1. Start med et hvitt A4-ark.  
2. Finn midten på langsida og brett arket langs denne midtlinja slik at en får 2 like rektangler. Deretter kan du velge om du igjen vil halvere de nye rektanglene fra langsida eller kortsida.  
3. På det ene rektangelet skal du nå tegne et nonfigurativt valgfritt mønster (bruk helst svart tusj).  
4. Denne figuren skal nå speiles over til de andre rektanglene på arket. Dette gjøres best ved å brette arket slik at figursiden ligger mot vinduet og det ene ”tomme” rektangelet ligger over. Dette gjør det lett å tegne en symmetrisk figur. Dette gjentar du så til du har tegnet figuren på alle de tomme rektanglene.  
5. Nå kommer det mange synes er et spennende arbeid. 
Gå på symmetri- og mønsterjakt. La elevene fargelegge bildet sitt i sterke farger.

  

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Geometri
   • beskrive og gjennomføre spegling, rotasjon og parallellforskyving

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Først en og en, så hele klassen.

 • Utstyr

  Saks
  Lim
  Papir i minst to ulike farger
  Fargestifter

 • Tidsbruk

  En dobbelttime.

 • Valg av tidspunkt

  Brukes i forbindelse med symmetri.

Skrevet av

Elisabeth Aksnes
Elisabeth Aksnes

Institusjon

Bryne skule
Matematikksenteret
Hopp over bunnteksten