Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn

Krig med måleenheter

Krig med måleenheter er en variant av spillet ”Krig”. I stedet for en vanlig kortstokk bruker en kort med måleenheter.

Lærerens instruksjoner

Krig med måleenheter er en variant av spillet ”Krig”. I stedet for å bruke vanlige spillekort, bruker en vedlagte kort. Som lærer kan du velge om elevene skal spille med kortene som omhandler lengde, masse eller volum. En kan også velge å ta vekk noen enheter, f. eks. hvis en ønsker at elevene bare skal jobbe med liter, desiliter og centiliter, kan en ta bort kortene som omhandler milliliter. På samme måte kan en gjøre det med kortene som er knyttet til volum og masse.

Dette spillet passer bra både som en avslutning og repetisjon av arbeidet med omgjøring mellom måleenheter. Spillet passer best for 4.-8. trinn, men kan også brukes på andre trinn om en tilpasser det med tanke på hvilke kort en bruker.

Forberedelse:

Lag et passe antall spillkort. Spillkortene kan enten skrives ut og klippes opp fra vedlegget her, eller lages på annen måte.

Regler:

To eller flere deltakere.
Del kortene likt mellom deltakerne.
Foran hver deltaker legges bunken med kortene vendt ned.
Alle snur det øverste kortet i sin bunke samtidig. Den som har det høyeste tallet på kortet (når man tar hensyn til måleenheter), får de andre kortene. Disse kortene legges nederst i bunken.

Hvis to eller flere deltakere har like tall på sine kort, blir det krig.
Ved krig, legger deltakerne opp tre kort hver. Det tredje kortet avgjør hvem som vinner kortene som er lagt ut.
       
Spillet er slutt når en har vunnet alle kortene eller nådd en gitt tid. Den som har flest kort vinner spillet ved tidsavslutning.

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Måling
   • bruke ikkje-standardiserte måleiningar og forklare formålet med å standardisere måleiningar og bruke og gjere om mellom vanlege måleiningar
 • Etter 7. årssteget
  • Måling
   • velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar
 • Etter 10. årssteget
  • Måling
   • velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Grupper på 2-4 elever.

 • Utstyr

  Spillkort

 • Tidsbruk

  15-20 minutter

 • Valg av tidspunkt

  Som avslutning og repetisjon.  

Skrevet av

Solfrid Storeli

Institusjon

Østli skole
Matematikksenteret
Hopp over bunnteksten