Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Størst mulig tall

Ved første kast kastes 5 terninger. Ved neste kast er det 4 terninger og så videre. Det settes opp et regnestykket der antall øyne adderes, subtraheres, divideres og multipliseres. Den som får det høyeste tallet, vinner.

Lærerens instruksjoner

Spilleregler:

 
Mål for aktiviteten: Det er om å gjøre å oppnå størst mulig resultat.
 
 
Hver deltager lager følgende skjema:
 
( ___ + ___ – ___ )· ___ : ___ = ___
 
Det spilles med 5 terninger. Ved første kast tas en av terningene ut og antall øyne på denne noteres i den første ruten. I neste kast benyttes bare 4 terninger. Etter at de fire terningene er kastet, velges en av terningene og verdien noteres på ønsket plass. Dernest
kastes bare 3 terninger. Igjen plukkes en terning ut, og verdien noteres på en av de gjenværende ledige plassene. Etter fem kast er det ikke flere terninger igjen, og alle rutene er fylt ut. Det er nå viktig å ha valgt de gunstigste verdiene plassert på
de beste plassene i «regnestykket», slik at resultatet blir størst mulig.

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane

Når, hvor og hvordan

 • Utstyr

  5 terninger, papir og blyant

 • Tidsbruk

  15 minutter

Hopp over bunnteksten