Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Vg1T
Vg1P

Kodeknekker

Master Mind med papir og blyant. Her skal det lages koder for hverandre. Målet er å knekke koden til motspilleren først.

Lærerens instruksjoner

Spilleregler:

Samme prinsipp som i Master Mind. Hver spiller setter opp en 4-talls kode som ikke vises til motspilleren.
 
1. Spillerne tipper etter tur på motstanderens kode. Antall rette tall og antall rette tall på
    rett plass offentliggjøres.
2. Den har vunnet som først klarer å knekke motstanderens kode.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design
 • Etter 1T
  • Tal og algebra
   • vurdere, velje og bruke matematiske metodar og verktøy til å løyse problem frå ulike fag og samfunnsområde og reflektere over, vurdere og presentere løysingane på ein formålstenleg måte
 • Etter 1P
  • Tal og algebra
   • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
   • tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
 • Etter 1T-Y
  • Tal og algebra
   • vurdere, velje og bruke matematiske metodar og verktøy til å løyse problem frå ulike fag og samfunnsområde og reflektere over, vurdere og presentere løysingane på ein formålstenleg måte
 • Etter 1P-Y
  • Tal og algebra
   • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
   • tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  parvis

 • Utstyr

  papir og blyant

 • Tidsbruk

  15 minutter