Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn

Den endeløse landevei

Målet for hver av spillerne er å være førstemann til mål (13)!

Lærerens instruksjoner

Spilleregler:

 1. Spillerne kaster 3 terninger etter tur og flytter sin brikke oppover landveien. Spillerne skal innom alle tallene i stigende rekkefølge.
 2. For å komme til 1 trengs en 1-er, for å komme til 2 trengs en 2-er eller flere terninger slik at det er 2 øyne til sammen (det vil si to 1-ere) og så videre.
 3. Terningene kan brukes til flere steg. For eksempel er kastet 1-2-4 det beste åpningskastet. Det gir mulighet til å flytte 1, 2, 3 (1+2), 4, 5 (1+4), 6 (2+4) og 7 (1+2+4), mens man med et åpningskast uten noen 1-ere blir stående på start.
 4. Neste gang det er spillerens tur fortsetter hun fra der hun stoppet i forrige runde. Hvis det for eksempel var på tallet 8, trenger man et slag der 2 eller 3 av terningene til sammen gir 9.
 5. Førstemann til mål (13) har vunnet!
 

Elevens oppgaveark

Spillebrett:

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning og vurdere svar
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
  • Statistikk og sannsyn
   • vurdere og samtale om sjansar i daglegdagse samanhengar, spel og eksperiment og berekne sannsyn i enkle situasjonar

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  2 eller flere spillere

 • Utstyr

  spillebrett (elevens oppgaver), 3 terninger, blyant

 • Tidsbruk

  15 minutter

Hopp over bunnteksten