Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
7. trinn

Slagskipet

"Slagskipet" er et gammel spill og elevene kan utfordres å spille mot hverandre eller kanskje læreren!

Lærerens instruksjoner

 • Elevene tegner hvert sitt koordinatsystem med penn. De kan velge størrelse selv, men vi anbefaler minst fra -5 til 5 på begge aksene.
 • I sitt koordinatsystem skal elevene tenge inn f. eks. 4 båter med blyant. De kan velge mellom slagskip som skal gå over fire punkt, f. eks. et skip fra og med (0 , 0) til og med (0 , 3), og/eller torpedobåter som skal gå over tre punkt, f. eks. et skip fra og med (-4 , -5) til og med (-2 , -5).
 • Båtene kan bare ligge vannrett eller loddrett.
 • Elevene skal holde sitt koordinatsystem skjult for motspiller.
 • Nå skal elevene "skyte" mot hverandres båter etter tur.
 • Når alle punktene i en båt er truffet, synker båten. Det er om å gjøre å synke alle båtene til motstanderen først.

Det er viktig å notere seg hvor man selv skyter, så man ikke gjetter samme
koordinat flere ganger (f.eks. lag sirkel for bom og kryss for treff).
I tillegg er det viktig å merke av på egne båter hvis motstanderen treffer med sine "skudd".

Læreren bestemmer om det er to og to elever som spiller eller om kanskje alle skal spille mot læreren!

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Geometri
   • beskrive plassering og flytting i rutenett, på kart og i koordinatsystem, med og utan digitale hjelpemiddel, og bruke koordinatar til å berekne avstandar parallelt med aksane i eit koordinatsystem

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  valgfritt

 • Utstyr

  blyant, penn, papir

 • Tidsbruk

  15 minutter

 • Valg av tidspunkt

  avslutningsaktivitet eller repetisjon

Skrevet av

Berit Holte
Merete Husby

Tilsvarende emner behandles også i

Hopp over bunnteksten