Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
10. trinn
Vg1P

Hva skal du bli når du blir stor?

Elevene velger seg et yrke. De skal så se på brutto årslønn for det valgte yrket samt forsikringer og liknende.

Lærerens instruksjoner

Læreren starter med å fortelle litt om opplegget, og motiverer elevene til å velge et yrke de vil lære litt mer om. Det er også viktig å snakke med elevene om vurderingskriterier.

Oppgaver:


1. a) Velg deg et yrke!
    b) Finn fram til et eksempel på brutto årslønn i dette yrket.
    c) Hvor mye betales i skatt?

2.Finn fram til:
    a) Brutto månedslønn, skattetrekk per måned, utbetalt per måned, utbetalt per år.
    b) Hva tror du at du må og vil bruke pengene til hver måned den dagen du blir økonomisk selvstendig? Skal du forsikre noe? Hva er vanlig? Hvor mye koster det?
Mottar du noen form for trygd? I tilfelle hvilken? Hvor mye? Hvor mye sitter du igjen med i måneden?
  
3.Tenk deg at du skal kjøpe deg noe du lenge har hatt på ønskelista.
   a) Sjekk prisen.
   b) Hvor mange kroner utgjør momsen?
   c) Det er "elleville" dager på butikken og prisen blir satt ned 30%. Hva må du nå            
       betale?


Oppgavene skal besvares grundig, det vil si med fullstendig tekst og utregning. Prosjektet føres pent inn i arbeidsboka.

Elevens oppgaveark

Oppgaver:


1. a) Velg deg et yrke!
    b) Finn fram til et eksempel på brutto årslønn i dette yrket.
    c) Hvor mye betales i skatt?

2.Finn fram til:
    a) Brutto månedslønn, skattetrekk per måned, utbetalt per måned, utbetalt per år.
    b) Hva tror du at du må og vil bruke pengene til hver måned den dagen du blir økonomisk selvstendig? Skal du forsikre noe? Hva er vanlig? Hvor mye koster det?
Mottar du noen form for trygd? I tilfelle hvilken? Hvor mye? Hvor mye sitter du igjen med i måneden?
  
3.Tenk deg at du skal kjøpe deg noe du lenge har hatt på ønskelista.
   a) Sjekk prisen.
   b) Hvor mange kroner utgjør momsen?
   c) Det er "elleville" dager på butikken og prisen blir satt ned 30%. Hva må du nå            
       betale?


Oppgavene skal besvares grundig, det vil si med fullstendig tekst og utregning. Prosjektet føres pent inn i arbeidsboka.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata
 • Etter 1P
  • Økonomi
   • gjere greie for og rekne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og berekne inntekt, skatt og avgifter
   • vurdere forbruk og bruk av kredittkort og setje opp budsjett og rekneskap ved hjelp av rekneark
 • Etter 1P-Y
  • Økonomi
   • gjere greie for og rekne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og berekne inntekt, skatt og avgifter
   • vurdere forbruk og bruk av kredittkort og setje opp budsjett og rekneskap ved hjelp av rekneark

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Individuelt arbeid.

 • Utstyr

  Internett.

 • Tidsbruk

  1 dobbeltime.

 • Valg av tidspunkt

  Elevene må kunne noe innen emnet.

Skrevet av

Mari Gullbrekken

Institusjon

Rosten Skole