Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
8. trinn

En reise i Europa

Elevene skal bruke kunnskapene de har lært om valuta, tid, avbetaling, renteregning, avslag i en reiseoppgave som de selv lager. Sted og reisemåte er valgfritt. Denne oppgaven skal løses indivuduelt, for å være sikker på at alle får regnet gjennom alle emnene.

Lærerens instruksjoner

Elevene får 4 skoletimer til dette opplegget, og de disponerer tiden selv. I 1.time får de utdelt elevens oppgaveark.

Dette opplegget er også brukt som en gruppetentamen i matematikk på 8. trinn. Det var en del av et storyline-opplegg hvor gruppene representerte forskjellige familier i en bygård. Her ble det da lagt inn i premissene at alle familiene (uansett størrelse) disponerte 20 000 kroner. Disse pengene skulle gå med til ferietur for hele familien. Noen elever representerte enslige, mens andre hadde kanskje en familie med to voksne og fire barn.

Elevene fikk oppdraget to dager før selve tentamen, og de fikk en skoletime på seg til å forberede turen, hvor de ville reise, hvordan de ville reise osv. Her måtte de delegere litt ansvar og gi hverandre hjemmelekser til tentamensdagen. Elevene visste også hvilke regnearter vi kom til å spørre etter.

På selve tentamensdagen (2,5 timer), hadde elevene lov til å ta med seg det de trengte av kataloger, reiseruter og annen informasjon. Denne dagen skulle de ikke søke etter nytt materiale, dagen skulle brukes på å ferdigstille produktet, altså heftet om ferieturen.

Elevens oppgaveark

Problemstilling:

Hvordan vil du/dere planlegge en reise til et fremmed land?

Krav til produkt:

 • Maks 6 sider, inkludert forside.
 • Bruk penn og linjal.
 • Alle punkter og utregninger skal være ryddige og oversiktlige.

Krav til innhold:

Forside: Skal fortelle hvor du/dere vil dra og hvem du/dere er.

Innledning: Skal vise reiseruten, valutakurs i landet og en detaljert tidsplan over reiseruta og fortelle om hva som skal gjøre de forskjellige dagene på turen.

Hoveddel: Skal først ha et oversiktlig og gjerne detaljert budsjett over turen, både inntekter i forkant og forventa utgifter, og etter det en økonomisk planlegging av turen der du/dere viser mest mulig av matematikken du/dere har lært innefor temaet "matematikk i dagliglivet". Ta utgangspunkt i tallene og opplysningene i budsjettet. Tekstoppgaver med følgende begrep skal være med (vis utregning):

            VALUTA      AVBETALING       AVSLAG       TID      RENTEREGNING

Det skal være sammenheng mellom budsjettet og de forskjellige utregingene.

Vedlegg: Skal være all den informasjon du/dere har brukt for å få busjettet i balanse, bekreftelse på priser, reiseruter osv.

Hva blir vurdert:

 • At alle regneoppgaver i alle begrepene er med, gjerne med ulike vinklinger.
 • Vanskelighetsgrad på utregningene.
 • Fornuftige tallstørrelser.
 • Orden og oversikt - bruk gjerne overskrifter.
 • Innsats underveis, selvstendighet.

Hjelpemidler: Utdelt valutakurstabell, reisebrosjyrer med oversikt over flypriser til byer i Europa, tidssonetabell, læreboka, telefon, internett.

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  individuelt arbeid eller parvis

 • Utstyr

  Internett, valutatabeller, telefon, reisekataloger, tidssonetabeller

 • Tidsbruk

  4 timer (eller mer)

 • Valg av tidspunkt

  Elevene må kunne noe innen emnet.

Skrevet av

Berit Holte
Merete Husby

Institusjon

Markaplassen skole
Hopp over bunnteksten