Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
10. trinn
Vg1P

Annuitetslån

Bruk av regneark til å bestemme utviklingen av renter og avdrag på et annuitetslån i banken.

Lærerens instruksjoner

Skisser følgende oppgave for elevene:

Studietiden nærmer seg. Vil du få råd til å kjøpe deg en egen bolig i løpet av studietida? Si at en velvillig bankfunksjonær vil låne deg 1 070 000 kroner. Banken gir deg et annuitetslån med 8 % rente med månedlig nedbetaling. Det første månedsbeløpet er
8 500 kroner. Er dette noe du kan klare å leve med?


a) Hva betyr annuitetslån?

Svar: Et annuitetslån betyr at en må betale samme terminbeløp hver gang, altså at         summen av rente og avdrag er fast.

Lag et regneark for å få en oversikt over hvor mye renter og avdrag det blir på lånet ditt.

  A B C D
1 Lånebeløp   1 070 000  
2 Rentefot   8  
3 Terminbeløp   8 500  
4        
5 Termin Rente Avdrag Restgjeld
6 0     1 070 000
7 1 7 133 1 377 1 068 633
8 2      
9 3      

 

Kommentar: Gå ut fra at alle månedene  har  like  mange  rentedager   for å gjøre  det  enklere.


Finn ut hvilke formler du må bruke for å lage tabellen. Du trenger her en formel for å beregne rente i rute B7, avdraget etter første termin i C7 og restgjeld etter dette i D7. Legg merke til at du trenger en fast henvisning til C1 for lånebeløpet, til C2 for rentefoten og til C3 for terminbeløpet. Du kan sette navn på disse rutene.

b) Hvor lang tid tar det før lånet er nedbetalt?
c) Hvor mye har du tilbakebetalt?
d) Lag et diagram som viser hvordan summen av avdrag og renter utvikler seg
    (Tips: Bruk et stablet stolpediagram)
e) Utforsk videre og forsøk med andre lånebeløp, renteføtter og terminbeløp.
f) Hva er din konklusjon? Ville du kjøpt boligen?

Elevens oppgaveark

Studietiden nærmer seg. Vil du få råd til å kjøpe deg en egen bolig i løpet av studietida? Si at en velvillig bankfunksjonær vil låne deg 1 070 000 kroner. Banken gir deg et annuitetslån med 8 % rente med månedlig nedbetaling. Det første månedsbeløpet er
8 500 kroner. Er dette noe du kan klare å leve med?


a) Hva betyr annuitetslån?

Lag et regneark for å få en oversikt over hvor mye renter og avdrag det blir på lånet ditt.

  A
B
C
D
1
Lånebeløp   1 070 000  
2
Rentefot   8  
3
Terminbeløp   8 500  
4
       
5
Termin Rente Avdrag Restgjeld
6
0     1 070 000
7
1 7 133 1 377 1 068 633
8
2      
9
3      

 

Kommentar: Gå ut fra at alle månedene  har  like  mange  rentedager   for å gjøre  det  enklere.

Finn ut hvilke formler du må bruke for å lage tabellen. Du trenger her en formel for å beregne rente i rute B7, avdraget etter første termin i C7 og restgjeld etter dette i D7. Legg merke til at du trenger en fast henvisning til C1 for lånebeløpet, til C2 for rentefoten og til C3 for terminbeløpet. Du kan sette navn på disse rutene.

b) Hvor lang tid tar det før lånet er nedbetalt?
c) Hvor mye har du tilbakebetalt?
d) Lag et diagram som viser hvordan summen av avdrag og renter utvikler seg
    (Tips: Bruk et stablet stolpediagram)
e) Utforsk videre og forsøk med andre lånebeløp, renteføtter og terminbeløp.
f) Hva er din konklusjon? Ville du kjøpt boligen?

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata
 • Etter 1P
  • Økonomi
   • undersøkje og vurdere ulike former for lån og sparing
 • Etter 1P-Y
  • Økonomi
   • undersøkje og vurdere ulike former for lån og sparing

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  individuelt arbeid eller parvis

 • Utstyr

  datamaskin, Excel, internett, leksikon

 • Tidsbruk

  1 dobbeltime

 • Valg av tidspunkt

  elevene må kunne noe innen emnet

Skrevet av

Tove Kalvø

Institusjon

Universitetet i Agder
Hopp over bunnteksten