Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Geometriske former, rygg mot rygg

Elevene skal lære seg å kommunisere ved hjelp av geometriske figurer.

Lærerens instruksjoner

Aktiviteten blir gjennomført i full klasse hvor to og to elever sitter rygg mot rygg og samarbeider. Elev én tegner en tegning kun ved hjelp av ulike geometriske figurer. Elev to skal så forsøke å kopiere denne tegningen uten å se tegningen; kun ved hjelp av beskrivelser og forklaringer. Vi benyttet her full toveiskommunikasjon. Denne innledende øvelsen brukes for at alle elevene skal bli kjent med aktiviteten.

Hvert par går nå gjennom aktiviteten tre ganger med tre ulike kommunikasjonstyper:

 1. Full toveiskommunikasjon (begge elevene kan forklare og spørre så mye de vil).
 2. Delvis toveiskommunikasjon (elev to kunne bare si ”jeg forstår”, ”gå videre” eller ”kan du ta det en gang til?”).
 3. Enveiskommunikasjon (bare elev én kan snakke).


Øvelsen kan også utføres ved at læreren tegner og forklarer for elevene, eller en elev foran en hel klasse. Det finnes altså mange ulike vrier på denne oppgaven. Læreren kan også være med på å styre om de bør bruke linjal, passer eller gradskive. Dette kan differensieres etter hvilket nivå elevene befinner seg på.

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Geometri
   • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep
 • Etter 10. årssteget
  • Geometri
   • undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  parvis

 • Utstyr

  Passer, linjal, gradeskive, blyant og papir

 • Tidsbruk

  1 time

 • Valg av tidspunkt

  Elevene må kunne noe innen emnet.

Skrevet av

Tonje Tonby
Fredrik Christensen

Institusjon

Sigdal Ungdomsskole
Tinius Olsen skole
Hopp over bunnteksten