Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
10. trinn

Tesselering

Elevene skal lære å lage mønster ved hjelp av en teknikk som kalles tesselering.

Lærerens instruksjoner

1. time

Tessellasjoner kan lages på forskjellige måter. Det er snakk om å lage brikker og mønster ut ifra brikkene. Brikkene kan roteres på forskjellige måter, men det er viktig at brikkene lager et sammenhengende bilde/ mønster. Dette er en måte å gjøre det på:

Lærer bruker overhead og forklarer hva en tessellasjon er.

 • Man trenger et rektangel eller en firkant i papir.
 • Man klipper av en bit av den ene siden av rektangelet/ kvadratet, og setter biten over på motsatt side.
 • Når dette gjøres med en pappbit på overhead, vises brikkene ganske godt.
 • Når man har laget en brikke, tar man et blankt ark og tegner rundt brikken. Så løftes brikken opp, og legges som en puslespillbrikke ved siden av den brikken man har tegnet. Brikken som man laget brukes nå som mal for å tegne mønster.


Dette er en ganske enkel figur (finnes også under vedlegg)

Elevene begynner i det små og lager enkle brikker som de flytter rundt og tegner mønster med.Eksempler på enkle tesselasjoner:

 

Eksempler på litt vanskeligere tesselasjoner:

 

2. time

Ved bruk av overhead presenteres elvene for litt mer kompliserte tessellasjoner. I denne timen utfordres de til å lage litt mer kompliserte brikker og mønster. De oppfordres også til å jobbe i par og planlegge brikkene sine. (Finn litteratur om tessellasjoner, eller bruk internettsidene som er lagt ved). Det finnes for øvrig mye stoff om dette på internett.

I løpet av timen skal alle elevene jobbe med et nytt mønster, og dette skal ferdigstilles til neste mattetime.

3. time

Presentasjon av arbeidet.
Først skal elevene vise fram brikken de har laget, deretter det ferdige (fargelagte) mønsteret.

Elevens oppgaveark

Brikker:

 

De to øverste bildene under er eksempler på enkle tesselasjoner mens de to nederste bildene er eksempler på vanskelige tesselasjoner.

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Geometri
   • utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske idear og gjere greie for geometriske forhold som har særleg mykje å seie i teknologi, kunst og arkitektur

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  par

 • Utstyr

  papir, saks, tape, fargeblyanter/ tusjer, overhaed

 • Tidsbruk

  3 timer

 • Valg av tidspunkt

  innføringsopplegg

Skrevet av

Berit Holte
Merete Husby

Institusjon

Markaplassen skole

Vedlegg