Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
3. trinn
4. trinn

Dagens tall

En aktivitet der vi blir kjent med forskjellige egenskaper med de naturlige tallene. Vi systematiserer de egenskapene vi har funnet og forsøker å finne nye sammenhenger. 

Lærerens instruksjoner


Over en periode på ca. 2 uker benytter vi samlingsstunden, eventuelt første del av matematikktimen, til denne aktiviteten. Vi kan begynne timen med å spørre elevene om de vet hvilken dato det er i dag, vi lar nemlig datoen i dag være dagens tall. Vi tar frem lappen med dagens tall. På et sted godt synlig for alle elevene har vi plassert papplater med stikkord. Alt etter hvilke begreper elevene kjenner fra før kan stikkordene for eksempel være (en idé er at minst et av stikkordene bør være ukjent for elevene til å begynne med)
•    Partall
•    Oddetall
•    Dobbelte
•    Halvparten
•    Nabotall
•    Tvillingtall
•    Trekanttall
•    Kvadrattall
•    Primtall

La oss si at det er den 12. februar i dag, da er 12 dagens tall. Aktiviteten går ut på at en frivillig elev skal velge seg et stikkord og knytte det opp til dagens tall. Dersom eleven velger stikkordet "halvparten" skal altså eleven finne halvparten av 12. Det er viktig at eleven oppfordres til å forklare hvordan hun/han tenkte for å komme frem til svaret.  

Dersom eleven velger par eller oddetall skal eleven avgjøre om dagens tall er eller ikke er et par- eller oddetall.

Det er to av stikkordene ovenfor som ikke er typiske matematikkord, nemlig nabotall og tvillingtall. Nabotallene til et tall er tallene som kommer før og etter tallet i tallremsen.  Nabotallene til 12 er således 11 og 13.  En del av det å ha gode tallkunnskaper er nettopp det at vi kan telle både oppover og nedover fra et gitt utgangspunkt i tallrekken. Stikkordet nabotall er med på å bygge opp under dette. 
 
Det er ofte slik at det er vanskelig å se forskjellen på tvillinger. Elever som er i ferd med å lære seg titallssystemet har ofte problemer med å se forskjellen på 12 og 21, vi kan derfor kalle 12 og 21 for tvillingtall. Stikkordet tvillingtall tvinger elevene til å fokusere på forskjellen mellom ener og tierplass. Når en elev velger stikkordet tvillingtall skal han finne tvillingtallet til dagens tall.

De tre siste stikkordene i listen ovenfor kan avgjøres ved figurtallsbetraktninger, vi kan bruke de kvadratiske papplatene og se om dagens tall er trekant, kvadrat eller primtall.  Et tall er et trekanttall dersom det kan legges ut i en trekantet form. Her ser du de første trekanttallene:
 

De første trekanttallene er altså 1, 3, 6, 10 og 15.

Et tall er et kvadrattall dersom det kan legges ut i en kvadratisk form. Her ser du de første kvadrattallene: 


De første kvadrattallene er altså 1, 4, 9 og 16.

For å avgjøre om at tall er primtall eller ikke kan vi se hvor mange forskjellige rektangeltall vi kan lage.  For eksempel kan 12 lages som følgende forskjellige rektangeltall:
11 derimot har bare en mulighet for å lages som rektangel, nemlig 11×1.
Vi sier derfor at 11 er et primtall, mens 12 ikke er et primtall.

For hver dag vi utfører dagens tall-aktiviteten merker vi av de egenskapene vi finner på plakaten over dagens tall, se vedlegg 1.

Når vi har utført denne aktiviteten i ca. 2 uker, kan elevene få en kopi av plakaten, og følgende oppgaver og jobbe med (individuelt eller i par):

 
Oppgaver:
1)    Fyll ut tabellen.
2)    Studer partallene og oddetallene, hva slags mønster oppdager du?
3)    Hva slags tall finnes i kolonnen merket med dobbelte?
4)    Hva blir halvparten av et partall? Hva blir halvparten av et oddetall?
5)    Fyll ut: Nabotallene til et oddetall er alltid ________.  Nabotallene til et partall er alltid ______.
6)    Studer forskjellen mellom to påfølgende trekantall. 3-1=, 6-3=, 10-6=, osv. Hva oppdager du?
7)    Studer forskjellen mellom to påfølgende kvadrattall. 4-1=, 9-4=, 16-9=, osv. Hva oppdager du?  
8)    (Nøtt) Ta et tall og dets tvillingtall. Trekk det minste av disse tallene fra det største.  Gjør dette for flere tvillingtallpar og se om du kan finne noe felles for disse differansene.

Elevens oppgaveark

Oppgaver:
1) Fyll ut tabellen.
2) Studer partallene og oddetallene, hva slags mønster oppdager du?
3) Hva slags tall finnes i kolonnen merket med dobbelte?
4) Hva blir halvparten av et partall? Hva blir halvparten av et oddetall?
5) Fyll ut: Nabotallene til et oddetall er alltid ________. Nabotallene til et partall er alltid ______.
6) Studer forskjellen mellom to påfølgende trekantall. 3-1=, 6-3=, 10-6=, osv. Hva oppdager du?
7) Studer forskjellen mellom to påfølgende kvadrattall. 4-1=, 9-4=, 16-9=, osv. Hva oppdager du?
8) (Nøtt) Ta et tall og dets tvillingtall. Trekk det minste av disse tallene fra det største. Gjør dette for flere tvillingtallpar og se om du kan finne noe felles for disse differansene.

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
   • kjenne att, eksperimentere med, beskrive og vidareføre strukturar i talmønster

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  samlet klasse, tilslutt individuelt arbeid/pararbeid

 • Utstyr

  papplapper i forskjellige størrelser (se undervisningsopplegget), plakat med tabell

 • Tidsbruk

  samlingsstund over en periode på ca. 2 uker, eller starten på hver mattetime

 • Valg av tidspunkt

  Elevene må kunne noe innen dette emnet.

Skrevet av

Petter Pettersen
Hopp over bunnteksten