Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
8. trinn
9. trinn

Sirkelen og pi

Elevene får kjennskap til sirkelens geometri gjennom konkret måling og papirbretting.

Lærerens instruksjoner

Her følger to oppgaver som elevene selv skal gjennomføre.

Oppgave 1:


Hver elev trenger en tallerken (Noen kan dele). Elevene starter med å legge tallerkenen på et blankt A4-ark. De tegner en blyantstrek rundt hele tallerkenen.  

Brett sirkelen i to like deler. På denne måten finner en diameteren.  

Brett deretter en ny brett slik at denne nye bretten blir midtnormal til den første bretten. På denne måten finner en radiusen. Med dette kan du vise at


diameter=2radius

Oppgave 2:


Klipp til en hyssing som er like lang som diameteren til sirkelen din. Hvor mange ganger må du legge hyssingen etter hverandre for å komme helt rundt tallerkenen? Tallet blir litt mer enn 3, uansett hvor stor eller liten tallerkenen er. Dette tallet kalles pi, og skrives med den greske bokstaven π. Dette brukes til å bevisstgjøre at

omkrets=diameterπ 

Elevens oppgaveark

Oppgave 1:


Hver elev trenger en tallerken (Noen kan dele). Elevene starter med å legge tallerkenen på et blankt A4-ark. De tegner en blyantstrek rundt hele tallerkenen.  

Brett sirkelen i to like deler. På denne måten finner en diameteren.  

Brett deretter en ny brett slik at denne nye bretten blir midtnormal til den første bretten. På denne måten finner en radiusen. Med dette kan du vise at


diameter=2radius

Oppgave 2:


Klipp til en hyssing som er like lang som diameteren til sirkelen din. Hvor mange ganger må du legge hyssingen etter hverandre for å komme helt rundt tallerkenen? Tallet blir litt mer enn 3, uansett hvor stor eller liten tallerkenen er. Dette tallet kalles pi, og skrives med den greske bokstaven π. Dette brukes til å vise at

 omkrets=diameterπ 

 

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Måling
   • gjere greie for talet pi og bruke det i berekningar av omkrins, areal og volum

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  en stor gruppe

 • Utstyr

  ruteark og blyant

 • Tidsbruk

  1 time

 • Valg av tidspunkt

  Opplegget krever at elevene kan noe innen dette emnet.

Skrevet av

Fredrik Christensen
Tonje Tonby

Institusjon

Sigdal Ungdomsskole
Tinius Olsen skole
Hopp over bunnteksten