Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
4. trinn
5. trinn

Tidsenheter

Elevene får trening i å regne med ulike tidsenheter utfra deres egen erfaringshverdag.

Lærerens instruksjoner

Dette undervisningsopplegget bygger på elevenes egen oppfatning av tid.

Diskuter i klassen hva som kan menes med begrepet tidsenhet, at det er et mål for en bestemt tidsperiode. Deretter kan en diskutere hvilke tidsenheter som er de mest brukte i elevenes hverdag.

Tidsenheter som døgn, time, halvtime, kvarter, minutt og sekund vil sannsynligvis være de mest aktuelle.

Deretter kan følgende spørsmål stilles til klassen:

a) Hvor mange sekunder er det i ett minutt? (60)
b) Hvor mange minutter er det i ett kvarter? (15)
c) Hvor mange minutter er det i én halvtime? (30)
d) Hvor mange kvarter er det i én halvtime? (2)
e) Hvor mange kvarter er det i én time? (4)
f) Hvor mange minutter er det i én time? (60)
g) Hvor mange timer er det i ett døgn? (24)
h) Hvor mange minutter er det i én skoletime? (45)
i) Hvor mange kvarter er det i én skoletime? (3)
osv.

Deretter kan en komme inn på mer problematiske oppgaver som hvor mange kvarter det er i ett døgn, hvor mange sekunder i ett kvarter, hvor mange minutter i ett døgn osv. I denne forbindelse bør en be elevene sette opp regnestykker for hvordan de finner løsningene på oppgavene. Oppgavene over kan således også deles ut på et ark.

Diskuter i klassen i hvilke sammenhenger vi ofte bruker de ulike tidsenhetene. Kanskje kan en i denne sammenheng også komme inn på tideler, hundredeler og tusendeler også. Noen elever har sikkert sett bruk av disse tidsenhetene i forbindelse med sport. Tideler i langrenn, hundredeler i sprint og skøyter, tusendeler i aking osv.

Noen elever har kanskje også et digitalt armbåndsur som inneholder ei stoppeklokke med tideler og hundredeler. Diskuter i så fall hvor mange tideler det er i ett sekund og hvor mange hundredeler og tusendeler det er i ett sekund. Pass på å få fram sammenhengen mellom tidel og 10, hundredel og 100 og tusendel og 1000.

Som en avslutning kan en benytte stoppeklokka til å få elevene til å gi anslag for sin tidsforståelse. Start stoppeklokka og la elevene si stopp. Deretter ber en elevene si hvor lang tid de tror har gått. Denne "leken" gir god trening i å etablere en god tidsforståelse, i hvert fall innen tidsområdet sekund.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Måling
   • gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtale om resultata og vurdere om dei er rimelege
 • Etter 7. årssteget
  • Måling
   • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  arbeid i samlet gruppe

 • Utstyr

  lommeregner, stoppeklokke

 • Tidsbruk

  1 dobbeltime

 • Valg av tidspunkt

  Elevene må kunne noe innen emnet.

Skrevet av

Martin Carlsen

Institusjon

Universitetet i Agder
Hopp over bunnteksten