www.matematikk.org

Målgruppe:

5. trinn
6. trinn
7. trinn

Julekalender 2018, 5.-7. trinn.

Alle er velkomne til å delta i julekalenderen 2018!

Kalenderen er en samling problemløsningsoppgaver fra ulike områder innen matematikken.

For å gå direkte til oppgavene se høyrespalten

Fasit med kommentarer og tips er en egen pdf som heter «Fasit» og alle voksne kan få dokumentet - enten ved å logge inn med Feide eller sende e-post til post@matematikk.org. Se høyrespalten.

Lærerens instruksjoner

Om kalenderen
Kalenderen består av 12 oppgaver og er i to nivåer.
Alle oppgaver har flere svaralternativer, hvor kun ett er riktig.
I år må man gjøre alle 12 oppgaver, enten nivå I eller nivå II for å delta i konkurransen.  

Nivå I og nivå II
De to nivåene er i to forkjellige pdf-filer.
Vær oppmerksom på at i år er det er ulike løsningsord på nivå I og nivå II.
De 6 første oppgavene er felles for nivåene, og de 6 siste er forskjellige. Generelt vil nivå 1 være krevende nok for de fleste på mellomtrinnet. Nivå 2 er ment som ekstra utfordring til de som trenger det. 
Det er mulig for klassen eller gruppen å løse begge nivåer, og sende inn to løsningsord. Lærer sender da inn skjemaet to ganger.
Det er naturligvis helt i orden å bare delta på ett av nivåene.

Det er verdt å merke seg at for 5. klasser vil 1.-4. trinn "vanskelig" også egne seg bra.

Løsningsord
Man samler bokstavene til de rette svaralternativene og setter tilslutt bokstavene sammen til ett ord. Ordet er det samme på bokmål og på nynorsk.
Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si, siden bokstavene skal uansett stokkes om tilslutt.

Delta i konkurransen
Læreren sender inn løsningsordet på vegne av gruppen ved å fylle inn nettskjema  «Løsningsord 2018» som du finner i høyrespalten.
Man kan delta med ett av nivåene, eller begge. Dersom man ønsker å delta med begge må man sende inn to skjema.

Fasit, kommentarer og tips
Informasjon til lærere og voksne er et eget dokument. Alle voksne kan få dokumentet enten ved å logge inn med Feide eller sende e-post til post@matematikk.org.

Frist
Innsendingsfrist for konkurransen er 18. januar 2019.  Alle mottar en bekreftelse på innlevert svar. Hvis du i løpet av kort tid ikke har mottatt bekreftelse, betyr det at vi ikke har mottatt løsningsordet. I så fall prøv å sende inn nettskjema på nytt. Husk riktig e-postadresse.

Vinnere
Vinnere offentliggjøres på forsiden til matematikk.org 28.januar 2019.

matematikk.org ønsker dere lykke til og en riktig god jul!

 

Oppgavene er laget av matematikk.org. Illustasjonene er våre egne eller hentet fra colourbox.

 

 

 

Elevens oppgaveark

Eksempeloppgaver julekalender 5.-7. trinn. Nivå 1 og nivå 2.

OPPGAVE 5 nivå 1

Nissen Mathias vil dekorere veggen i verkstedet sitt før jul.Han tar grønn teip og lager en stor trekant med mange små trekanter inni. I hvert hjørne av de små trekantene henger han opp brikker som pynt. Brikkene er røde, blå eller gullfargede.

Mathias synes det ser fint ut hvis brikker med samme farge ikke er naboer. Det betyr at hvert linjestykke med teip må ha brikke med ulike farger i hver ende.

Hvilken farge har brikken på toppen, når Mathias pynter på denne måten?

 

A) blå

B) rød

C) gull

D) Det er ikke bare en løsning

 

 

OPPGAVE 7 nivå 2

De ti symbolene står for sifrene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. (Rekkefølgen er tilfeldig.)

 Se på likningene under:

 

 

 

Hvilket tall må

 

 

 

 

(strømpen) stå for?

 

A)5

B)6

C)7

D)8

 

Illustrasjoner fra colourbox og matematikk.org

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Forslag 1:

  -Løs en til to oppgaver i adventsstundene i desember.

  -Arbeide på oppgavene to og to og så diskutere svarene i plenum.

   

  Forslag 2:

  Fordele oppgaver i noen mattetimer i desember.

   

  Forslag 3:

  Lage "løyper" ute eller inne, hvor man henger opp lapper med oppgaver og elevene går i grupper og løser sammen. 

  Man kan sammenligne svarene fra gruppene etterpå og bli enige om svarene.

   

  Forslag 4:

  Hver elev jobber selvstendig med hvert sitt hefte.

 • Utstyr

  Papir og blyant.