Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
4. trinn

Nærmest 1000

Dette er et spill som trener plassverdisystemet og oppstilt addisjon. Det er enkelt å gjennomføre i hel klasse. Det vekker konkurranseinstinktet hos elevene når det er om å gjøre å komme nærmest noe. Hvor man plasserer sifrene etter hvert terningkast, vil avgjøre hvem vinneren er!

Lærerens instruksjoner

Elevene får utlevert hvert sitt skjema (se i fanen Elevens oppgaveark) og beskjed at bakerste kolonne er enerverdi, midterste er tierverdi og første kolonne er hundrerverdi.

Læreren eller en elev slår en terning (1-6). Elevene velger en rute på skjemaet sitt som de skriver verdien inn i. Terningen kastes igjen, og en ny sifferverdi settes inn i skjemaet. Slik fortsetter man til hele brettet er fullt (9 kast totalt).

Elevene summerer kolonnene sine og får en totalsum nederst på arket. Målet er å komme nærmest 1000.

Spillvarianter

Målet er å komme nærmest 1000, men den som kommer over 1000 har tapt.

Målet å få den største tallet som er mulig i løpet av spillet.

Målet er å få det laveste tallet som er mulig i løpet av spillet.

Elevens oppgaveark

Nærmest 1000

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
   • gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning og vurdere svar
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Hel klasse der elevene jobber enkeltvis.

 • Utstyr

  En terning, skjema (se fanen Elevens oppgaveark).

 • Tidsbruk

  15 minutter (eller mer)

 • Valg av tidspunkt

  Øving eller repetisjon.

Skrevet av

Nina Johannessen Tørholen
Nina Johannessen Tørholen

Institusjon

Kurland skole
Hopp over bunnteksten