Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Vg1T

Geometriske former med GeoGebra

Elevene blir utfordret til å bruke GeoGebra og lage figurer som trekant, rektangel, sirkel og så videre.

Lærerens instruksjoner

Forberedelse

Programmet kan lastes ned gratis (se under Eksterne lenker). Det lønner seg å benytte den versjonen som kan lastes ned. Dette er forøvrig den versjonen elevene møter til eksamen siden det skal gjennomføres uten internett.

Gjennomføring

Dette programmet kan benyttes innenfor mange områder innenfor matematikken, blant annet geometri. Versjon 4.0 består av 12 ikoner eller knapper som hver inneholder flere verktøy. Disse får man fram ved å trykke på den lille trekanten nederst til høyre på hvert ikon.
GeoGebra kan blant annet brukes til å illustrere mange sammenhenger innenfor geometrien.

Småtrinn/mellomtrinn:

Elevene skal i denne oppgaven (se under Vedlegg) lage ulike geometriske former med det innebygde verktøyet i GeoGebra.

Mellomtrinn/ungdomstrin/videregående:

Elevene skal også i denne oppgaven lage ulike geometriske former, men elevene bruker konstruksjonsverktøy i GeoGebra slik at de blir
gyldige konstruksjoner. Videre blir elevene bedt om å finne mål på figurene. For oppgaver se under Vedlegg.

Undervisningsopplegget er publisert i Idéheftet 2013 fra LAMIS.

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Geometri
   • kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka
 • Etter 4. årssteget
  • Geometri
   • teikne, byggje, utforske og beskrive geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna teknologi og design
 • Etter 7. årssteget
  • Geometri
   • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep
 • Etter 10. årssteget
  • Geometri
   • undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar
   • utføre, beskrive og grunngje geometriske konstruksjonar med passar og linjal og dynamisk geometriprogram
 • Etter 1T
  • Geometri
   • bruke geometri i planet til å analysere og løyse samansette teoretiske og praktiske problem med lengder, vinklar og areal
 • Etter 1T-Y
  • Geometri
   • bruke geometri i planet til å analysere og løyse samansette teoretiske og praktiske problem med lengder, vinklar og areal

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Parvis.

 • Utstyr

  En datamaskin med GeoGebra.

 • Tidsbruk

  30 minutter (1.-7. trinn).

  60 minutter (8. - VGS).

 • Valg av tidspunkt

  For øving og repetisjon av emnet.

Skrevet av

Lena Hågensen
Kari-Anne Bjørnø Karlsen
Monica Nordbakke

Institusjon

LAMIS
Hopp over bunnteksten