Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Poengjakt i basket

Sannsynlighet er en faktor som vi bruker mye mer i hverdagen enn det vi tror. Når vi sykler, regner vi sannsynligheten for om vi rekker over veien før bilen kommer o.l. Alle som driver lagidrett tenker sannsynlighet hele tiden. Er det størst sannsynlighet for å få mål hvis jeg skyter eller hvis jeg sentrer?

Lærerens instruksjoner

Gjennomføring

Basketball har en tredeling av poengene etter hvordan det er lettest å få mål. På straffe får man 1 poeng. På spillemål får man 2 poeng og hvis man skårer på langskudd får man 3 poeng.

Vi tar utgangspunkt i dette i poengjakten, men her er poengfordelingen slik:

 • spille seg helt frem til kurven: 1 poeng,
 • fra straffemerke 2 poeng,
 • utenfor 3 poengslinjen 3 poeng
 • baklengs fra straffemerket 4 poeng

Dette kan gjøres på to forskjellige måter. Den ene måten er bare en konkurranse mellom enkeltelever eller grupper. Alle øver på disse skuddene, og når de er klar så har hver utøver 10 skudd hver. Eleven velger selv hvilken måte de skyter hvert skudd på. Den eleven med høyest poengsum eller den gruppen med høyest gjennomsnitt vinner.

Den andre måten man kan gjøre dette på er å forske på om poengene for de forskjellige skuddene stemmer med sannsynligheten for å skåre.

Alle elevene øver på de forskjellige skuddene og når man starter skyter de 10 skudd av hver type. Poengene blir gitt på samme måte som ved den første øvelsen. Hvis man får like mange poeng på hver type skudd så stemmer poengfordelingen. Dette er ett fint utgangspunkt for en diskusjon om dette og om de store talls lov. Jo flere forsøk vi har, desto nærmere kommer vi sannheten.

Tabell for utregning av poeng i basket (se under Vedlegg) kan brukes til både konkurranse og utforsking av poengsystemet. Til poengsystemet har elevene 10 skudd på hver øvelse.

Undervisningsopplegget er publisert i Idéheftet 2012 fra LAMIS.

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Statistikk og sannsyn
   • vurdere og samtale om sjansar i daglegdagse samanhengar, spel og eksperiment og berekne sannsyn i enkle situasjonar
 • Etter 10. årssteget
  • Statistikk, sannsyn og kombinatorikk
   • finne og diskutere sannsyn gjennom eksperimentering, simulering og berekning i daglegdagse samanhengar og spel

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Enkeltelever eller grupper.

 • Utstyr

  Ball, basketkurv ute eller inne, kopiark til poengsum.

 • Tidsbruk

  En enkelttime.

 • Valg av tidspunkt

  For øving og repetisjon av emnet.

Institusjon

LAMIS
Hopp over bunnteksten