Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn

Statistikk med Nonstop/Smarties

Elevene gjennomfører en studie av hvor mange Nonstop/Smarties det er av hver farge i posen. De bruker regneark til å vise sine resultatene i tillegg til at de lager to oppgaver som stilles til publikum under framlegget deres.

Lærerens instruksjoner

Gjennomføring

Del inn i grupper med 4-5 elever, hver gruppe får utdelt sitt eget ark med oppgaver, og en Excelfil på en datamaskin. Lærer forklarer at her skal det gjøres en studie, og etterpå skal resultatene brukes til å fremstille det grafisk. Det skal vises for resten av klassen.

Hver gruppe lager to oppgaver til sitt resultat, som de andre elevene skal regne. Den ledende gruppa står for gjennomgang av sitt opplegg.

Oppgaver på arket:

1. Finn ut hvor mange det er av hver farge i posen. Dette er en rik oppgave da noen kanskje velger å regne i prosent mens andre velger bare antall. Fyll inn deres resultater (dette skjemaet lager eleven i Excel og på ark).
Rød
Grønn
Gul
Brun
Svart
Oransje
Til sammen

Eksempel på tabell og diagram i Excel

2. Lag et diagram i Excel som viser fordelingen av fargene i posen. Hvilken type diagram dere vil ha bestemmer dere selv; sektor, stolpe, søyle osv. Dette diagrammet skal dere vise fram for resten i neste time.

3. Lag to oppgaver til diagrammet som dere stiller til publikum under framlegget. Dere må selv ha fasit klar.

Eksempel på oppgaver kan være: hvilken farge er det mest av, færrest av, hva er sannsynligheten for å trekke rød osv.

Undervisningsopplegget er publisert i Idéheftet 2013 fra LAMIS.

Elevens oppgaveark

Nonstop

Oppgaver:

1. Finn ut hvor mange det er av hver farge i posen. Fyll inn deres resultater (dette skjemaet lager dere i Excel og på ark)
Rød
Grønn
Gul
Brun
Svart
Oransje
Til sammen


2. Lag et diagram i Excel som viser fordelingen av fargene i posen. Hvilken type diagram dere vil ha, bestemmer dere selv; sektor, stolpe, søyle osv. Dette diagrammet skal dere vise fram for resten i neste time.

3. Lag to oppgaver til diagrammet som dere stiller til publikum under framlegget. Dere må selv ha fasit klar.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Statistikk
   • samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og søylediagram, med og utan digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling
 • Etter 7. årssteget
  • Statistikk og sannsyn
   • planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment
   • representere data i tabellar og diagram som er framstilte med og utan digitale verktøy, lese og tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Grupper med 4 - 5 elever.

 • Utstyr

  Ark, fargeblyanter, Nonstop eller Smarties (eller tellbrikker i ulike farger), en datamaskin per gruppe.

 • Tidsbruk

  30 minutter.

 • Valg av tidspunkt

  For øving og repetisjon av emnet.

Skrevet av

Lena Hågensen
Kari-Anne Bjørnø Karlsen
Monica Nordbakke

Institusjon

LAMIS
Hopp over bunnteksten