www.matematikk.org

Målgruppe:

8. trinn
9. trinn
10. trinn

Stafett i multiplikasjon, prosent eller algebra

Dette er stafetter (varianter av Bingo) som gir elevene et fysisk avbrekk og hvor de trener hoderegning. Her er det eksempler på multiplikasjon-, prosent- og algebra-stafett.

Lærerens instruksjoner

Multiplikasjonsstafett

Elevenes oppgave er å kaste to terninger, multiplisere tallene og sette ett kryss på tallet som er produktet på bingobrettet. Se i høyre spalte under Vedlegg for brett tilpasset for multiplikasjon med to 8-er terninger.

Algebrastafett

Denne stafetten kan lages med to vanlige terninger med ulik farge. Dette kan for eksempel være en hvit (h) og en rød (r) terning. Det settes opp et algebraisk uttrykk på bingobrettet, eksempelvis

 5h2r 

Dette kan eventuelt suppleres med en forklaring til elevene: "Regn ut hvor mye hvitt tall multiplisert med 5 blir. Fra resultatet subtraheres rødt tall multiplisert med 2." Eleven(-e) kaster terningene, regner sammen uttrykket og krysser av svaret på brettet.

Prosentstafett

Her bruker elevene to åtter-terninger. Oppgaven er å regne ut hvor stor prosentdel det minste tallet utgjør av det største. Fordi både "enkle" og "vanskelige" tall forekommer, kan kalkulator være tillatt som hjelpemiddel. I så fall plasseres disse ved siden av brettene. Se under Vedlegg for brett tilpasset for prosent med to 8-er terninger.

Elever med god forståelse for prosentbegrepet vil ha en fordel, fordi det er raskere å løse oppgavene i hodet. Terninger med flere flater (for eksempel 12) vil åpne for større utfordringer. Uansett anbefales det å ha brett hvor en garantert treff på første kast.


Gjennomføring

Elevene deles i lag med 4-6 elever. Det er ikke nødvendig med samme antall elever på alle lagene. Lagene stilles opp i en del av rommet. Hvert lag får et bingobrett, terninger og en blyant plassert i en annen del av rommet. Avstand mellom har ingen stor betydning, men for eksempel i hver sin ende av gymsalen kan passe. Utstyret skal alltid ligge på samme sted slik at elevene aldri har noe i hendene på veien til brettet eller fra brettet.

Elevene løper (går) enkeltvis til lagets bingobrett, kaster terningene, regner ut svaret og krysser av på brettet. Hvis man får et resultat av terningkastet som ikke kan brukes (fordi tallet allerede er brukt opp) får man inntil tre forsøk. Neste elev/par starter når den forrige er ferdig med sin etappe. Laget som først har seks på rad (vannrett, loddrett eller diagonalt) har vunnet.

 Tilpasning

De mer utfordrende variantene av slike stafetter kan gjennomføres parvis der elevene samarbeider to og to på sine etapper eller enkeltvis. Svake elever kan støttes ved at lærer står og gir tips, at det finnes hjelpemiddel tilgjengelig (eksempelvis kalkulator på prosentstafett).

Bingobrettene må tilpasses regneart og typen terninger som brukes. Regneark er et godt verktøy for å få oversikt over mulige resultat og for oppsett av selve bingobrettet. Lag bingobrett som er slik at lagene alltid vil få treff på første kast.

Ide til organisering av stafettoppgaver er hentet fra verksted på LAMIS sommerkurs i 2010. Prosentstafett er inspirert av et lignende spill som er presentert i læreverket MULTI.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege
   • utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Lag med 4 til 6 elever.

 • Utstyr

  Terninger, brett, blyant, tusj og kladdeark (og kalkulator).

 • Tidsbruk

  15 minutter.

 • Valg av tidspunkt

  For variasjon og ekstra trening.

Skrevet av

Einar Asbjørn Bratberg
Einar Asbjørn Bratberg

Institusjon

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter