Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn

Klokkerebus

Klokkerebus består av flere oppgaver med klokkeslett angitt som tekst og som urskive med visere. Løsningen på hver oppgave er en bokstav. Disse bokstavene skal settes sammen til et løsningsord.  

Lærerens instruksjoner

Innledning

Dette er en aktivitet som gir et fysisk avbrekk samtidig som elevene øver på klokka. Selv om aktiviteten kan gjennomføres i klasserommet, er det bedre med et sted med bedre plass (i gymsalen eller ute).

Elevene skal løse flere enkeltoppgaver. Riktig svar på en oppgave gir en bokstav. Bokstavene fra alle oppgavene skal settes sammen til ett løsningsord.

Eksempel på rebusoppgave med klokka som tema.

Denne typen oppgaver brukes til å øve på samarbeid, konsentrasjon og oppgavefokus. Da samarbeid kan være en utfordring, kan det være nødvendig å dempe konkurranseiveren hos enkelte. En styrke med oppgavetypen er at elevparene kan bruke ulik tid på oppgavene. Erfaringsmessig tar det noe tid før noen finner løsningsordet.

Gode løsninger er kjente ord som er lette å stave som viskelær, matboks og lyspære. Det er en fordel at hver bokstav forekommer bare én gang i løsningsordet. Elevene kan lettere finne svaret og du kan raskere oppdage eventuelle feil. Du kan gi elevene tips om hvilken oppgave de bør se på en gang til.

Oppgavesettet (se under Vedlegg) er tilpasset småtrinnet, men vanskelighetsgrad kan på en enkel måte varieres. Et eksempel er å knytte digitale klokkeslett til hver bokstav. Da kan den også brukes til repetisjon på mellomtrinnet.

Organisering

Elevene skal samarbeide to og to. Hvert par får et A4 eller A5-ark. Etter at arket er brettet (halvert) tre ganger og brettet igjen ut, er arket delt i inntil 8 "lapper" der løsningsbokstaver skrives på.

Alternativt kan du som lærer skrive ut bokstavlapper (se under Vedlegg) som hører til de valgte oppgavene. Kopier opp bokstavlappene i samme antall som det er elevpar. Bokstavlappene sorteres i bunker (en bunke med A-er, en med R-er og så videre) og legges på ett bord.

Erfaring tilsier at det er fornuftig å ha to oppvarmingsoppgaver slik at elevene forstår at det til løsningen på oppgaven hører til en bokstav. I oppgavesettet for småtrinnet (se under Vedlegg) er det først opp hvilke tre oppgaver egner seg som oppgavarmingsoppgaver slik at elevene også raskt kan finne løsningordet (MAT).

Selve rebusoppgavene plasseres ut i rommet på ulike steder. Elevene får beskjed om hvor mange oppgaver det er. Viktig å understreke for elevene at:

 • Elevene må samarbeide og være nøyaktige. Feil på enkeltoppgaver gjør det umulig å finne løsningsordet.
 • Elevene løser oppgaver i valgfri rekkefølge. De må selv holde oversikt over hvilke oppgaver de har løst.
 • Etter å ha funnet en løsning, må en gå tilbake til svararket og notere ned denne. Ark hvor løsninger skrives ned og blyant skal ligge igjen på pulten. (Alternativt: Elevene henter én bokstav fra bordet der bokstavlappene ligger)
 • Når alle oppgavene er løst skal alle bokstavene settes sammen til ett ord.

Dersom bokstavlappene ikke brukes, får elevene utlevert saks slik at de selv klipper ut bokstavene fra egne ark. På denne måten blir det lettere å sette disse sammen til et ord. Lærer kan med fordel se over løsningene før saks deles ut. De elevene som løser oppgaven først oppfordres til å ikke si løsningen høyt i klassen.

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Måling
   • nemne dagar, månader og enkle klokkeslett
 • Etter 4. årssteget
  • Måling
   • gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtale om resultata og vurdere om dei er rimelege
 • Etter 7. årssteget
  • Måling
   • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Parvis.

 • Utstyr

  Sakser, A4 eller A5-ark.

 • Tidsbruk

  30 minutter

 • Valg av tidspunkt

  For øving og repetisjon.

Skrevet av

Einar Asbjørn Bratberg
Einar Asbjørn Bratberg

Institusjon

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter
Hopp over bunnteksten