www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Julekalender

Årets julekalendre er klare for bruk. Alle er velkommen til å delta!

Julekalenderen er en samling problemløsningsoppgaver fra ulike områder av matematikken, gjerne med juletemaer. Man samler en bokstav for hver oppgave, og tilslutt setter man dem sammen til et løsningsord. 

Oppgavene finner du som utskriftvennlige pdf-filer i høyrespalten. Velg nivået som passer!

 

 

 

 

 

 

 

 

I år har vi disse kalendere å tilby:

Julekalender for 1.-4. trinn finnes i tre utgaver: Lett, middels og vanskelig.

Julekalender 5.- 7. trinn finnes i to utgaver: Nivå 1 og nivå 2

Julekalender 8.-10. trinn finnes i to utgaver, Nivå 1 og nivå 2.

Alle kalendrene krever både grubling og jobbing, og samarbeid er anbefalt. Generelt er nivå 2 mer krevende enn nivå 1, og ment for dem som trenger en ekstra utfordring. 

Lærere kan velge en eller flere kalendere for sin gruppe og sende inn løsningsordet her: Løsningsord 2018 (Skjema for lærere)

For å se eksempeloppgaver til de ulike nivåene, gå til undervisningsopplegg for julekalenderen og se på "elevens oppgaveark":    1.-4. trinn     5.-7. trinn    8.-10. trinn

Alle matematikkinteresserte kan delta: Du kan løse den kalenderen du vil,og delta ved å sende inn løsningsordet her:Løsningsord 2018 (Skjema for alle)

Husk å sende inn løsningsordet innen 18. januar. 2019  for å delta i konkurransen om flotte premier!  Premiene i år er gavekort fra Matematikkavdelingen på Arcol AS. Gavekortene for klassene er på 4000,- inkl mva. Deltar du alene kan du vinne en overraskelse fra Arcol AS.

Fasiten er et dokument forbeholdt lærere, og er å finne i høyrespalten under SE.

Under finner du svar på alle spørsmål om julekalenderen. Trykk på spørsmålet og svaret vil vises under.

Hvis du ikke finner svaret her, ta kontakt med post@matematikk.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor finner jeg oppgavene?

Se i høyrespalten og velg den julekalenderen som passer for deg eller din gruppe.

 

Julekalender for barnehagen

Oppgavene i den letteste utgaven av julekalenderen for 1. - 4. trinn kan brukes i barnehagen. Den er merket "Julekalender 2018 1.-4. trinn_Lett".

Julekalender for 1. - 4. trinn

Det er tre utgaver av kalender for 1.- 4. trinn: lett, middels og vanskelig, merket med henholdsvis Lett, Middels og Vanskelig. 

Lett (rød) består 10 oppgaver. Særlig beregnet for 1. klasse

Middels (Grønn) består av 12 oppgaver.  Vil helst passe for 2.- 4. klasse

Vanskelig ( Lilla) består av 12 oppgaver.  Denne er mer krevende og vil vanligvis være utfordrene for 3. og 4. trinn. Kan også fint brukes på mellomtrinnet. 

Forslag: La elevene starte med "lett". Fortsette med "middels" hvis "lett" har gått bra. De som rekker det kan prøve seg på "vanskelig". Oppgavene er ganske like, bare litt vanskeligere på hvert nivå. Det å gjøre flere nivåer stegvis, kan gjøre det lettere å klare de mer krevende oppgavene. 

Tips til organisering:

-Elevene kan foreksempel jobbe alene med hvert sitt hefte.

-Samarbeid to og to.

-Løse en oppgave hver dag i felleskap som del av adventsstund. 

Hver vanskegrad har eget løsningsord.

Tips til utskrift: Man kan printe ut oppgavene i liggende format, og lage hefter av dem. (Husk binding på kort-siden hvis man printer på begge sider av arket.) 

Hver oppgave har ett riktig svar med en tilhørende bokstav, og med bokstavene skal man lage et løsningsord. Ved innsending av løsningsordet blir man med i trekningen av premiene.

Oppgavene er laget i samarbeid med Henrik Kirkegaard som er lærer ved Fiskarbu Skule og medforfatter i Multi 1-4. 

julekalenderarkiv for 1. - 4. trinn finner du tidligere gitte oppgaver og fasit.

Velg ønsket julekalender og se i høyrespalten under VEDLEGG for oppgaver, informasjon og fasit.

Julekalender for 5. - 7. trinn

Kalenderen er i to utgaver, nivå 1 og nivå 2.

Hver av utgavene har 12 oppgaver.

Du som lærer eller elevene selv, kan velge hvilket nivå som passer best.

Det er ulike løsningord for hvert av nivåene.

Nivå 1 og nivå 2 har de første 6 oppgavene felles. Nivå 2 er mer krevende på de siste 6 oppgavene.

Hver oppgave har ett riktig svar med en tilhørende bokstav, og med bokstavene skal man lage et løsningsord. Innsending av løsningsordet kan gi premie til klassen/gruppen.

Oppgavene er laget av redaksjonen i matematikk.org. Illustrasjoner er enten laget av redaksjonen, eller de er hentet fra colourbox og er alle rettighetsbelagt. 

julekalenderarkivet for 5. -7. trinn finner du tidligere gitte oppgaver og fasit.

Velg ønsket julekalender og se i høyrespalten under VEDLEGG for oppgaver og fasit.

Julekalender for 8. - 10. trinn

 

Kalenderen er i to utgaver, nivå 1 og nivå 2.

Hver av utgavene har 8 oppgaver.

Du som lærer eller elevene selv, kan velge hvilket nivå som passer best.

Det er ulike løsningord for hvert av nivåene.

Hver oppgave har ett riktig svar med en tilhørende bokstav, og med bokstavene skal man lage et løsningsord. Innsending av løsningsordet kan gi premie til klassen/gruppen.

Samlet kan oppgavene passe til en kosetime før jul, eller klassene/gruppene kan velge å løse oppgavene noen av dagene i desember.

Oppgavene er laget av redaksjonen i matematikk.org. Illustrasjoner er enten laget av redaksjonen, eller de er hentet fra colourbox og er alle rettighetsbelagt.

I julekalenderarkivet for 8. -10. trinn finner du tidligere gitte oppgaver og fasit.

Velg ønsket julekalender og last ned oppgavene, informasjon og fasit fra VEDLEGG i høyrespalten.

 

Er julekalenderen gratis?

Ja, alt på matematikk.org er gratis og tilgjengelig for alle.

Alt stoff er rettighetsbelagt og kan ikke derfor publiseres andre steder uten tillatelse.

Hvor finner jeg fasiten?

Hver av julekalendrene har fasit som er forbeholdt lærere som delatr med sine grupper. Fasiten finner du i høyrespalten under VEDLEGG. Det er ett dokument for 1.-4 trinn, ett for 5.-7. trinn og ett for 8.-10.trinn.

Fasiten er en pdf-fil som lærere kan få enten ved å logge inn med Feide eller sende e-post til post@matematikk.org. Hvis du sender e-post, må du bruke skolens e-postadresse og oppgi trinnet du vil ha fasit for.

Deltar du individuelt har man ikke tilgang på fasit. 

Publisert: 29.10.2007