www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Målgruppe:

5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Fire på rad

Her er poenget å få fire på rad først, Du skal velge to tall fra spilleringen, deretter gange dem sammen og så legge en brikke på riktig plass på spillebrettet.

Lærerens instruksjoner

Spilleregler:

Dette kan spilles med eller uten digitale verktøy. Det kan være to lag eller to spillere. Hver spiller trenger egne brikker.
 
Mål: Førstemann til å få fire på rad, vannrett, loddrett eller diagonalt.
 
Regler:            
 1. Velg to av tallene fra spillebrett 1. Pek på dem.
 2. Multipliser tallene du har pekt på. Det er ikke lov til å ombestemme seg.
 3. Legg en av dine brikker på det riktige svaret på spillebrettet 2.
Den som først får fire på rad, har vunnet.

Elevens oppgaveark

Spillebrett 1:

 

6 1,9 40
0,4 0,5 0,9
1,5 14 2,5

 

Spillebrett 2:

 

0,2 0,6  1,25  26,6 2,4  1,35 
12,6 84  16  560 36 2,85
1,71  240  7 1 35 5,6
11,4 20 3 9 100 5,4
0,95 76 21  15 60 0,45
3,75 2,25   0,75 4,75 0,76 0,36 

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  to spillere eller to lag

 • Utstyr

  Spilletbrett 1 og 2 fra Elevens oppgaveark

 • Tidsbruk

  15 minutter