Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Akkordlønn

Akkordlønn og produksjonslønn er det samme og ingen av dem er særlig utbredt nå lenger. Akkordlønn betyr å få en fast sum for et arbeid uten at det angis tidsrom arbeidet skal bli utført på.

En jordbærplukker som får betalt per kurv som blir fylt uansett hvor lang tid det tar og en lastebilsjåfør som får samme lønn om han leverer lasten innen 2 timer eller 10 timer har en akkordlønn. Vi ser på et eksempel under.

 

Eksempel

For hver bil Torvald lakkerer og polerer tjener han 780 kr. Han jobber 7,5 timer hver ukedag. Hvor lang tid kan en lakkering og polering ta hvis Torvald skal tjene 36000 kr i måneden?

Vi må først finne ut av hvor mange timer han har til rådighet i løpet av måneden, og deretter finne ut av hvor lang tid han kan maksimalt bruke på lakkering og polering.

$$7,5\text{ timer}\cdot 5\cdot 4 = 150\text{ timer}$$

Vi må nå dele den ønskede månedslønnen til Torvald på 150 timer. Vi får da: $$\frac{36000\text{ kr}}{150\text{ time}} = 240\text{ kr}/\text{time}$$ Torvald må altså tjene 240 kr i timen for å tjene totalt 36000 kr i måneden. For å finne ut hvor lang tid Torvald maksimalt kan bruke på en lakkering og polering, løser vi en likning slik: $$240 \text{ kr}/\text{time}\cdot x = 780\text{ kr}$$

x=780krtime240kr=3,25time

Torvald kan maksimalt bruke 3 timer og 15 minutter på én lakkering og polering.

Begrep

  • Prosent

    Prosent betyr del av hundre og skrives %.

    Eksempel: 1 av 4 er det samme som 14. For å finne prosenter som er hundredeler, utvider vi brøken  14=125425=25100=25%.