Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Gjøre om formlene

Så lenge vi kjenner til en av vei, fart og tid-formlene, kan vi finne de andre formlene ved å skrive om den vi kjenner. La oss si at vi kjenner til v=st, og vil finne de andre formlene. Først finner vi formelen for strekning:

v=stvt=sttvt=ss=vt

Vi finner deretter formelen for tid:

v=stvt=sttvt=svtv=svt=sv

Da har vi funnet de to andre formlene for vei, fart og tid ut ifra bare en av dem. Nå kan vi se på noen eksempler på hvordan vi kan bruke disse formlene. 

 

Marte

Marte bor 600 meter unna skolen. Det tar henne 10 minutter å gå hjem, og hun mener da at hun går med en fart på 2 meter i sekundet.
For å sjekke farten bruker vi at farten er lik strekingen dividert på tiden, v=st. Vi må ta strekningen, 600 meter, og dividere med tiden som er i sekunder, altså 1060=600 sekunder. Dette gjøres slik;

600 m600 s=1 m/s

Så Marte går ikke med en fart på 2 m/s, men heller med en fart på 1 m/s.

 

Ahmed

Ahmed blir alltid henta i parken av faren sin, som kjører i 60 kilometer i timen hele veien. De er hjemme etter 20 minutter. Ahmed mener derfor at han bor 20 kilometer unna.
For å sjekke strekningen bruker vi at strekningen er lik farten multiplisert med tiden, s=vt. Vi må ta strekningen, 60 kilometer, og multiplisere med tiden i timer, altså 2060=26 time.

60 km/h26h = 602 kmh6 h = 102 km = 20 km

Ahmed har rett, han bor 20 kilometer unna parken.

 

Silje

Det er en løype man kan løpe i parken. Den er én kilometer lang, og Silje satser alltid på å holde en fart på 5 meter i sekundet. Silje føler at bruker rett under tre minutter og 30 sekunder på å løpe løypen.
For å sjekke tiden, bruker vi at tiden er lik strekningen dividert på farten, t=sv. Vi må ta strekningen i meter, altså 1000 meter, og dividere med farten, 5 m/s.

1000 m5 m/s=200 mms=200 s

200 sekunder er tre minutter og 20 sekunder. Silje har rett, hun løper løypa på rett under tre minutter og 30 sekunder.

Begrep

  • Brøk

    Brøk er et rasjonalt tall der teller og nevner er hele tall. Det er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Nevneren må være forskjellig fra null.

    Brøk kan sees som et tall på tallinja eller som del av en mengde.