Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Multiplikasjons- og divisjonsregnestykker i Excel

Har du nok repetisjonsoppgaver for multiplikasjon og divisjon? Her finner du et Excel-regneark som gir deg nærmest ubegrenset antall automatiskgenererte oppgaver med fasit.

Lærerens instruksjoner

I Excel finnes det kommandoen TILFELDIG. Den genererer nye tall hver gang man trykker linjeskift etter å ha skrevet litt tekst.

Regnearket "Multiplikasjons- og divisjonsregnestykker i Excel" består av fanene ”Multiplikasjon” og "Divisjon”. Divisjon gir bare en-siffersvar som er hentet rett ut av gangetabellen, mens multiplikasjonsregnestykker gir trening i den lille gangetabellen. Hver fane i regnearket består av 2 sider med automatiskgenererte oppgaver, og 2 sider med fasit. Oppsettet gjør det mulig å bestille tosidige utskrifter.

Smakebiter fra Excel-regnearket får du også i forskjellige pdf-er med automatisk genererte oppgaver med fasit. Det er lagt ut to forskjellige oppgavesett for hver av fanene i Excel-regnearket med multiplikasjon og divisjon.

Regnearket "De fire regneartene" består av åtte faner slik at de automatisk genererte oppgavene er i de fire regneartene der addisjon og subtraksjon gir tre forskjellige typer oppgaver. Ønsker du å endre regnearket eller lage ditt eget, er kan det være nyttig å få med seg måten kommandoen TILFELDIG fungerer på.

Kommandoen TILFELDIG fungerer slik:

 • =TILFELDIG() gir ett tall opp til 1.
 • TILFELDIG() ganger du med et tall som er 1 større enn ønsket høyeste tall. Ønsker du 10 som høyeste, blir kommandoen ”=TILFELDIG()*10”. Resultatet er et tall med mange desimaler.
 • Bruk HELTALL for at tallet skal bli uten desimaler, ”=HELTALL(TILFELDIG()*10)”.
 • Hvis man ønsker tallene mellom 10 og 20, skriv ”+10” utenfor den siste parentesen.

Elevens oppgaveark

En smakebit på oppgavene hentet i fanen "Divisjon" i Excel-regnearket:

Divisjonsregnestykker

 

Divisjonsregnestykkene med fasit

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  en og en

 • Tidsbruk

  15 minutter

 • Valg av tidspunkt

  repetisjon

Skrevet av

Aasmund Lunde

Institusjon

Hornnes skole