www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Målgruppe:

3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn

Den endeløse landevei

Målet for hver av spillerne er å være førstemann til mål (13)!

Spillebrett:

Spillebrett der det nederste feltet er start, så kommer det felt med tall 1 til 13 der 13 er mål

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning og vurdere svar
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
  • Statistikk og sannsyn
   • vurdere og samtale om sjansar i daglegdagse samanhengar, spel og eksperiment og berekne sannsyn i enkle situasjonar

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  2 eller flere spillere

 • Utstyr

  spillebrett (elevens oppgaver), 3 terninger, blyant

 • Tidsbruk

  15 minutter