Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 84178

Sara har fått sommerjobb. Hun vil få betalt 85 kr i timen. Hvor mye har Sara tjent etter t timer. Tegn grafen til funksjonen og les av når Sara har tjent 10 000 kr.

2

ID: 84184

Da Merete ble 8 år gammel, begynte hun å få 1500 kr i året fra besteforeldrene. Pengene skulle spares. Hvor mye har Merete etter t år? Hvor mye penger har Merete når hun blir myndig?

3

ID: 84196

Lag en oppgave som har funksjonen V(x)=380023t som svar.

4

ID: 32905
Et drosjeselskap beregner billettprisen på følgende måte: Minstepris uavhengig av antall kilometer er 47 kroner. I tillegg koster det 5 kroner for hver påbegynt kilometer.

a) Forklar hvorfor billettprisen P kan uttrykkes som P(x)=47+5x der P(x) er målt i kroner og x er antall kilometer.

b) Hvor mye koster det å kjøre 1 mil?

c) Tegn grafen til P

d) Bruk grafen til å finne ut hvor mye det koster å kjøre 5 km.

5

ID: 84190

Linn kjøpte en aksje for 40,75 kr. Etter seks måneder er aksjen verdt 48,25 kr. Sett opp en lineær funksjon som viser aksjens verdi etter t måneder.

6

ID: 84182

Mira har fått tilbud om en sommerjobb der hun vil tjene 550 kr i hver dag. Men lunsjen får hun servert på jobben og den koster 15 kroner for dagen. Hvor mye vil Mira tjene etter t dager? Hvor mye vil Mira tjene etter 20 dager?

7

ID: 84212

Paul er personlig trener og tar 750 kr for første timen og deretter 550 kr per time. Hvor mye koster det å ha Paul som personlig trener?

8

ID: 84192

Said har et mobilabonnement der han betaler 50 kroner fast og 0,69 per melding. Han ringer gratis til alle. Hvor mye betaler Said per måned hvis han sender x antall meldinger?

9

ID: 84208

I 1970 var det 125 000 innbyggere i en by. Hvert år økte innbyggertallet med 3000. Vis hvor mange innbyggere det er i denne byen etter t år.

10

ID: 34875

David har mobiltelefon og for x minutters samtale, er prisen i kroner gitt ved formelen p=0.89x+0.54. Hvor mye betaler David for en samtale som varer i 5 minutter? Hvor lang var siste samtalen hans når den kostet 6.77 kr?

Fasit

1

ID: 84178
Fasit:

f(t)=85t

Etter 118 timer

2

ID: 84184
Fasit:

f(t)=1500t,15000 kr

3

ID: 84196
Fasit:

4

ID: 32905
Fasit:
b) 97 kr

c)


d) 72 kr

5

ID: 84190
Fasit:

f(t)=40,75+1,25t

6

ID: 84182
Fasit:

f(t)=535t, 10700 kr

7

ID: 84212
Fasit:

K(t)=750+550t der t er antall timer

8

ID: 84192
Fasit:

f(x)=50+0,69x

9

ID: 84208
Fasit:

f(t)=125000+3000t

10

ID: 34875
Fasit:
4.99 kr og 7 minutter