Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 84170

Jon investerte 4500 kroner. På en del av summen fikk han 8% i rente og på resten fikk han 9%. Hvor stor del av summen får han 8% rente på og hvor stor del av summen får han 9% rente på hvis han tilsammen får 380 kr i renter per år?

2

ID: 35611
Første uken på treningsleiren ble det kjøpt inn tolv pakker ost og åtte bokser sjokoladepålegg. Til sammen kostet dette kr 206. Neste uke ble det kjøpt inn sju pakker ost og ni bokser sjokoladepålegg til en samlet pris på kr 170. La x være prisen for en pakke ost, mens y er prisen for en boks sjokoladepålegg. Finn x og y.

3

ID: 28202
Løs ligningssettet:

[2x5y=5x+4y=9]

4

ID: 28203
Løs ligningssettet:

[x+6y=11x2+3y=7]

5

ID: 28295
Løs ligningssettet:

[4x+2y2+x2=15yx=2]

6

ID: 90099

Ane og Ba handlet. Ane kjøpte tre poser seigdamer og fem poser sure tær for til sammen 45,50 kroner. Ba kjøpte fire poser seigdamer og to poser sure tær. Hun betalte 42 kroner. Hvor mye kostet en pose seigdamer?

7

ID: 82332

Et firma investerte tilsammen 90 000 kr i aksjefond A og aksjefond B. I aksjefond A tjente de 4,8 % og i aksjefond B tjente de 7,2 %. Hvor mye investerte de i hver av fondene når den samlede inntjeningen var på 5 140,80 kr?

8

ID: 35636
Løs likningssettet grafisk og ved regning:

[x2+y2=4yx=2]

9

ID: 49688

Finn m slik at likningssettet har ingen reelle løsninger

[4x2y=123x+my=2]

10

ID: 51117

Arne sparer alle tierne og femmerne han får tak i. Nå har han spart 4515 kr, og han har totalt 561 mynter. Hvor mange tiere og femmere har Arne?

Fasit

1

ID: 84170
Fasit:

2500 kr til 8%, 2000 kr til 9%

2

ID: 35611
Fasit:
x = 9,50 kr og y = 11,50 kr

3

ID: 28202
Fasit:
x = 5 og y = 1

4

ID: 28203
Fasit:
x = -1, y = 2 eller
x=32,y=1912

5

ID: 28295
Fasit:
x = 1, y = 3 eller x=73,y=13

6

ID: 90099
Fasit:

Seigdamer koster 8,50 kr, sure tær 4 kr. 

7

ID: 82332
Fasit:

De investerte 55 800 kr i fond A og 34 2000 kr i fond B.

8

ID: 35636
Fasit:
x = -2 og y = 0 eller x = 0 og y = 2

9

ID: 49688
Fasit:

m=32

10

ID: 51117
Fasit:

342 tiere og 219 femmere