Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 83291

"To trekanter er formlike hvis to vinkler i den ene trekanten er like store som to vinkler i den andre trekanten." Er påstanden riktig? Begrunn svaret.

2

ID: 83426

AC og DE er parallelle. Finn x.

 

3

ID: 84251

Man kan si at forholdet mellom to formlike trekanter angis ved hjelp av en skala. Er påstanden riktig? Begrunn svaret.

4

ID: 83301

Hvilke trekanter er formlike?

Trekant 1 har vinkler 83o og 43o

Trekant 2 har vinkler 43o og 55o.

Trekant 3 har vinkler 43o og 84o.

Trekant 4 har vinkler 84o og 55o.

Trekant 5 har vinkler 84o og 53o.

5

ID: 83451

Hvilke trekanter er formlike?

 

6

ID: 83309

Bildet viser hvordan Romerne bestemte lengdens bredde ved hjelp av formlike trekanter. Avstanden ble målt uten at elven måtte krysses og alle målene er oppgitt i meter.. Hvor stor er avstanden mellom punktene P og Q?

 

7

ID: 83483

Finn x.

8

ID: 83447

På bildet er sidene AB, CD og EF parallelle. Bestem lengden av EF.

9

ID: 83453

MN er parallell med BC. Finn x.

10

ID: 83479

Finn x når du vet at trekantene er formlike.

Fasit

1

ID: 83291
Fasit:

Ja.

2

ID: 83426
Fasit:

3,2 cm

3

ID: 84251
Fasit:

Ja.

4

ID: 83301
Fasit:

1,3 og 5

5

ID: 83451
Fasit:

Ingen.

6

ID: 83309
Fasit:

22 m

7

ID: 83483
Fasit:

3,5 cm

8

ID: 83447
Fasit:

65 cm

9

ID: 83453
Fasit:

6,7 cm

10

ID: 83479
Fasit:

4,3 cm