Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 83048

Bruk grafene til å finne løsningen til likningssettet

[y=3x+3y=x1]

 

2

ID: 83044

Løs likningssettet grafisk

[y=2x1y=3x+1].

3

ID: 34173
Finn eventuelle skjæringspunkter mellom grafen og aksene.

f(x)=32xx

4

ID: 35678
Tegn grafen til funksjonen nedenfor på lommeregneren i det oppgitte området. Bestem x-verdiene til alle skjæringspunkter i med x-aksen.

f(x)=x3+x2x1,2x2

5

ID: 83010

Skriv ned en "oppskrift" på hvordan du finner skjæringspunkt mellom to lineære funksjoner.

6

ID: 83022

Finn to funksjoner som har skjæringspunktene (2,0),(3,0).

7

ID: 53549

La f være funksjonen

    f(x)=2,4x0,8.

a) Finn verdiene f(3) og f(5).

b) Tegn grafen for x[0,10].

c) Finn grafisk når f(x)=10.

8

ID: 35675
Tegn grafen til funksjonen nedenfor på lommeregneren i det oppgitte området. Bestem x-verdiene til alle skjæringspunkter i med x-aksen.

f(x)=x32x2x1,3x3

9

ID: 34966
Løs ligningssettet grafisk:

[x2y=43xy=3]

10

ID: 51774

Vi har ulikheten

    x2+x4>x2+5x+2.

a) Løs ulikheten ved regning.

b) Løs ulikheten grafisk.

Fasit

1

ID: 83048
Fasit:

Skjæringspunktet er (2,3).

2

ID: 83044
Fasit:

Skjæringspunktet er (2,5).

3

ID: 34173
Fasit:
(32,0)

4

ID: 35678
Fasit:
x = -1, x = 1

5

ID: 83010
Fasit:

6

ID: 83022
Fasit:

f(x)=(x2)(x+3)g(x)=3(x2)(x+3)

7

ID: 53549
Fasit:

a) f(3)=5,78 og f(5)=8,70.

b) og c) x=5,95

8

ID: 35675
Fasit:
x = 2,55

9

ID: 34966
Fasit:
x = 2 og y = 3

10

ID: 51774
Fasit:

a) x<1x>3

b)