Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 82818

Se på uttrykket og si hva er fellesfaktor i telleren og nevneren i brøken a236a6.

2

ID: 35359
Regn ut ved hjelp av andre kvadratsetning:

(x23)2

3

ID: 51780

Bygg ut til fullstendig kvadrat, og finn den minste verdien av y.

a) y=x23x+5

b) y=2x2+2x7

4

ID: 35273
Faktoriser uttrykket:

x2 + 6x + 9

5

ID: 35456
Bygg dette uttrykket ut til et fullstendig kvadrat:

25x2 - 20x + 1

6

ID: 35270
Skriv enklest mulig:

a) x(x2)(x+3)2
b) 3x+(2+x)2(x+2)
c) (2x+3)2(x+11)2

7

ID: 34718
Regn ut uten å bruke lommeregner:

(2+1)(21)

8

ID: 34703
Bruk om mulig kvadratsetningene når du regner ut og trekker sammen.

(2x3)24(x+2)(x3)

9

ID: 35451
Bygg dette uttrykket ut til et fullstendig kvadrat:

4x2 - 8x

10

ID: 28230
Regn ut:

(a1)(a+1)(a1)2

Fasit

1

ID: 82818
Fasit:

a6

2

ID: 35359
Fasit:
14x23x+9

3

ID: 51780
Fasit:

a) y=114

b) y=152

4

ID: 35273
Fasit:
(x + 3)2

5

ID: 35456
Fasit:
25(x25)23

6

ID: 35270
Fasit:
a) -8x - 9
b) x2 + 6x + 2
c) 3x2 - 10x - 112

7

ID: 34718
Fasit:
1

8

ID: 34703
Fasit:
- 8x +33

9

ID: 35451
Fasit:
4(x1)24

10

ID: 28230
Fasit:
2a - 2