Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 82450

Finn den eksakte løsningen for likningen 2lgx=3lg45lg2

2

ID: 82514

Løs likningen (lgz2)lgz=3 ved regning.

3

ID: 82406

Løs likningen ved hjelp av logaritmereglene.

3lgx=lg16lg2

4

ID: 82410

Løs likningen 2lgx=16.

5

ID: 82500

Løs likningen xlgx=6x på enklest mulig måte.

6

ID: 49716

Løs likningen

lgx1(x+1)22lg(x+1)=1

7

ID: 82536

Petra løste likningen 3lg2=1lgx på følgende måte:

3lg2=1lgxlg23=1lgxlg8+lgx=1lg(8+x)=18+x=0x=8

Hvilke feil gjorde Petra? Hva er det riktige svaret?

8

ID: 49721

Løs likningen

5(lgt)2=3lgt+2

9

ID: 82490

Løs likningen a+lgx=b med hensyn på x.

10

ID: 53711

Løs likningene:

a) lgx=3

b) 3lgx=6

c) 4+4lgx=0

Fasit

1

ID: 82450
Fasit:

2

2

ID: 82514
Fasit:

1 000 eller 0,1

3

ID: 82406
Fasit:

2

4

ID: 82410
Fasit:

4

5

ID: 82500
Fasit:

Se på skjæringspunktene mellom xlgx og  6x. Svaret er 0,13 og 3,8.

6

ID: 49716
Fasit:

x=9

7

ID: 82536
Fasit:

lga+lgblg(a+b) og det riktige svaret er 54.

8

ID: 49721
Fasit:

x=410=25

9

ID: 82490
Fasit:

x=10ba

10

ID: 53711
Fasit:

a) 1000

b) 100

c) 110