Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 81652

Skriv som vanlige tall:

1) 3,695108

2) 7,49105

2

ID: 81785

Ifølge Big Bang teorien ble universet skapt for 15,6 milliarder år siden. Dette tilsier at universets radius ikke kan være større enn avstanden en lyspartikkel fra Big Bang har tilbakelagt siden universets begynnelse. Anta at universet er kuleformet og beregn universets radius ved å bruke 300 000 km/s som lysets hastighet. Oppgi svaret på standardform.

3

ID: 81721

Lysets fart er 3,0108 m/s. Hvor mange kilometer har lyset tilbakelagt etter en måned?

4

ID: 81715

Regn ut og skriv svaret på standardform.

 

2,210143,210194,4103

5

ID: 28032
Gjør om til standardform og regn ut:

66000000000.0002

6

ID: 35370
Regn ut og skriv svaret som desimaltall:

(5103)(3106)

7

ID: 81779

Normalpulsen for et menneske er 70 hjerteslag i minuttet. Hvor mange ganger slår hjertet i løpet av et døgn? Oppgi svaret på standardform.

8

ID: 81668

Hvilket av tallene er på standardform og hvorfor?

a) 1,0011015b) 34,5104

9

ID: 35376
Regn ut både med og uten lommeregner. Skriv svaret på standardform.

(4104)(2102)

10

ID: 35378
Gjør om til standardform og regn ut.

120000000.0000023

Fasit

1

ID: 81652
Fasit:

1) 369 500 000

b) 0,000 0749

2

ID: 81785
Fasit:

1,51023 km

3

ID: 81721
Fasit:

7,7761011 kilometer

4

ID: 81715
Fasit:

2,91102

5

ID: 28032
Fasit:
3.31013

6

ID: 35370
Fasit:
0.015

7

ID: 81779
Fasit:

1,0105

8

ID: 81668
Fasit:

a) er på standardform fordi måltallet er mellom 1 og 10 og det er det ikke i b).

9

ID: 35376
Fasit:
8102

10

ID: 35378
Fasit:
27.6