Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 81568

Bestem uten å bruke lommeregner

1) lg8

2) lg9

2

ID: 81600

Bestem lg824 uten å bruke lommeregner. Kan du gjøre dette på flere måter?

3

ID: 81514

Bruk regelen lg(ab)=lga+lgb til å finne

1) lg 49

2) lg 54

4

ID: 81496

Finn verdien:

1) lg 36

2) lg 49

5

ID: 81544

Bruk regelen lgax=xlga til å bestemme

1) lg34

2) lg113

6

ID: 81588

Er dette logaritmereglene?

1) lg(a+b)=lgalgb

2) lgab=lgalgb

7

ID: 81604

Lag en oppgave med logaritmer der svaret er lg2.

8

ID: 81504

Bruk definisjonen 10lgp=p til å bestemme:

1) 10lg19

2) 10lg17

9

ID: 81520

Bruk regelen lg(ab)=lgalgb til å finne

1) lg(25)

2) lg(47)

10

ID: 81564

Bestem uten å bruke lommeregner

1) lg25

2) lg36

Fasit

1

ID: 81568
Fasit:

1) 3lg2

2) 2lg3

2

ID: 81600
Fasit:

Ja, lg824=lg8lg24=lg23lg(38)=3lg2lg33lg2=lg3lg824=lg13=lg3

3

ID: 81514
Fasit:

1) lg49=lg7+lg7

2) lg(54)=lg6+lg9

4

ID: 81496
Fasit:

1) 2lg6

2) 2lg7

5

ID: 81544
Fasit:

1) 4lg3

2) 3lg11

6

ID: 81588
Fasit:

1) Nei.

2) Ja.

7

ID: 81604
Fasit:

For eksempel lg8lg4=3lg22lg2=lg2.

8

ID: 81504
Fasit:

1) 19

2) 17

9

ID: 81520
Fasit:

1) lg2lg5

2) lg4lg7

10

ID: 81564
Fasit:

1) 2lg5

2) 2lg6