Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 62744

I en krukke ligger fargede drops. Vi skal tilfeldig plukke ut et drops. Dette tilfeldige forsøket har utfallsrom U = {rødt drops, gult drops, grønnt drops}, der

                       P(rødt drops) =  12   og   P(grønnt drops) = 13

 

a) Bestem P(gult drops).

b) Hvorfor er ikke dette en uniform sannsynlighetsmodell? Hva må da gjøres med innholdet i krukka for at en uniform sannsynlighetsmodell skal passe? 

 

2

ID: 34472

I en klasse på 29 elever skal én elev trekkes ut til leksehøring.

a) Hvor stort er utfallsrommet?

b) Hege går i denne klassen. Hvor stor er sannsynligheten for at Hege blir hørt?

3

ID: 34591
I et pennal er det fire blå og tre røde kulepenner. Hvor stor er sannsynligheten for å trekke ut en blå penn tilfeldig? Enn en rød penn?

4

ID: 49319

En terning kastes tre ganger. Finn sannsynligheten for at to av kastene gir et oddetalls antall øyne.

5

ID: 34619
Vi kaster en vanlig terning

a) Hva er sannsynligheten for at antall øyne blir under tre?
b) Hva er sannsynligheten for at antall øyne blir minst fire?
c) Hva er sannsynligheten for at antall øyne blir et oddetall?

6

ID: 49318

En mynt kastes tre ganger. Skriv opp utfallsrommet. Finn sannsynligheten for

a) å få to mynt
b) å få minst to mynt
c) å få tre mynt eller tre kron

7

ID: 49329

Vi kaster 2 terninger. Hva er sannsynligheten for at summen av øynene er 12?

8

ID: 62928

Du kaster en terning. Hva er sannsynligheten for at du ikke får

 

  a) minst 2 øyne

  b) minst 3 øyne

  c) høyst 2 øyne

9

ID: 34486
Vi kaster en sort og en hvit terning og noterer antall øyne på begge terningene.

a) Skriv opp alle mulige ufall av dette statiske eksperimentet
b) Hva er sannsynligheten for at den sorte terningen viser seks øyne?
c) Hva er sannsynligheten for at begge terningene viser samme antall øyne?
d) Hva er sannsynligheten for at den sorte terningen viser et høyere antall øyne enn den hvite?

10

ID: 34548

I en eske ligger det to røde og tre blå kuler. Vi trekker tilfeldig én kule fra esken og ser hvilken farge den har. Så trekker vi tilfeldig én kule til og ser hvilken farge den kula har (uten å legge den første kula tilbake i esken før vi trekker den andre). Hva er sannsynligheten for at vi får

a to blå kuler
b minst én rød kule

Fasit

1

ID: 62744
Fasit:

a) 16

b) Nei, sannsynlighetene for de tre utfallene er ikke like store. En uniform sannsynlighetsmodell passer bare hvis andelene av de ulike farvene er like store.

2

ID: 34472
Fasit:
a) 29

b) 129

3

ID: 34591
Fasit:
P(blå) = 47
P(rød) = 37

4

ID: 49319
Fasit:

38

5

ID: 34619
Fasit:
a) 13
b) 12
c) 12

6

ID: 49318
Fasit:

U = {MMM, MMK, MKM, KMM, MKK, KMK, KKM, KKK}

a) 38
b) 12
c) 14

7

ID: 49329
Fasit:

136

8

ID: 62928
Fasit:

a) 16

 

b) 13

c) 23

 

9

ID: 34486
Fasit:
a) Antall utfall: 36
b) 16
c) 16
d) 512

10

ID: 34548
Fasit:
a 3/10
b 7/10