Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 49311

På en videregående skole er sannsynligheten for at en elev har valgt matematikk og spansk 0,087. Sannsynligheten for at eleven har valgt matematikk er 0,68.
Hva er sannsynligheten for at en elev har valgt spansk gitt at vedkommende har valgt matematikk?

2

ID: 49307

En mattelærer ga klassen sin to tester. 25% av elevene i klassen besto begge testene og 42% av elevene besto bare den 1. testen. 
Hvor mange av de som besto den 1. testen besto også den 2. testen? 

3

ID: 49425

I en gruppe på 70 personer er det 42 med blondt hår, 34 som ikke har blå øyne og 23 som har blondt hår men ikke blå øyne. 
Hvis en person med blå øyne trekkes tilfeldig ut fra gruppa, hva er sannsynligheten for at denne personen har blondt hår?

4

ID: 66329

En skole har 3 klasser. I klasse 1 er det 21 elever hvorav 9 er jenter, i klasse 2 er det 17 elever hvorav 4 er jenter og i klasse 3 er det 28 elever hvorav 16 er jenter. Rektoren ved skolen skal tilfeldig plukke ut en elev.

Vi ser på hendelsene

  • "elev er jente" = J
  • "elev går i klasse 1" = EN 

 

a) Tegn opp et venndiagram for utfallet som er delt i 3 (en del for hver klasse). Så deler du hver av disse 3 delene i 2 og angir antall jenter og antall gutter for hver av klassen.

b) Hva er sannsynligheten for P(J) ?

c) Hva er sannsynligheten for P(EN)?

d) Hva er sannsynligheten for P(J|EN)?

e) Hva er sannsynligheten for P(EN|J)?

 

5

ID: 49423

En sprinter løper 100m, 200m og 400m under et friidrettsstevne. Sprinteren har 80% sannsynlighet for å vinne hvert av de tre løpene.
Finn sannsynligheten for at sprinteren vinner det andre løpet nå du vet at han vinner minst to løp?

6

ID: 49379

En vanlig mynt, en mynt hvor begge sidene viser "Kron" og en mynt hvor begge sidene viser "Mynt" puttes i en pose. En av myntene trekkes tilfeldig og kastes. Mynten lander på Kron.
Hva er sannsynligheten for at vi har trukket ut mynten som viser Kron på begge sider?

 

7

ID: 62977

I klasse 1B tidlig en onsdags morgen er det en høylytt diskusjon om en matte-oppgave som var gitt i lekse. Diskusjonen går ut på om sannsynligheten for at en 50 årig mann kan bli minst 70 år er  0,95 eller 0,97. I oppgaveteksten er det blant annet opplyst om at sannsynligheten for at en 50 årig mann kan bli minst 60 år er 0,93.

 

Du har ikke gjort leksene, men har du noe fornuftig innspill til denne diskusjonen?  

8

ID: 49452

Tonje og Kristin forsøker å løse en fysikkoppgave. Sannsynligheten for at Tonje løser oppgaven er 65%. Sannsynligheten for at Kristin løser oppgaven er 75%.
Finn sannsynligheten for at Tonje løser oppgaven når du vet at oppgaven er løst.

9

ID: 66315

I en fystikkekse 10 fystikker, av disse er det 3 som er brukte. Vi trekker tilfeldig først ut en fyrstikk å så en til. Hendelsen "første fyrtikk ubrukt" = A og "andre fyrtikk brukt"=B.

 

Hva er sannsynligheten for P(B|A), som betyr sannsynligheten for at den andre fyrtikken er  ikke brukt gitt at den første er brukt?

 

10

ID: 66316

I en fyrtikkeske ligger det 10 fyrtikker, av disse er 4 ubrukte. Vi trekker tilfeldig ut 2 fyrstikker. Vi betegner hendelsene som

  • "første fyrtikk ubrukt" som a 
  • "første fyrtikk brukt" som b 
  • "andre fyrtikk ubrukt" som A 
  • "andre fyrstikk brukt" som B

a) Hva er sannsynligheten for P(a)?

b) Hva er sannsynligheten for P(b)?

c) Hvorfor gir det ingen entydig mening å snakke om P(A) og P(B)?

d) Hva er sannsynligheten for P(A|a) og P(B|b)?  

Fasit

1

ID: 49311
Fasit:

0,13

2

ID: 49307
Fasit:

60%

3

ID: 49425
Fasit:

1936

4

ID: 66329
Fasit:

b) Totalt 66 elever (21+17+28) på hele skolen og totalt 29 jenter (9+4+16) på skolen dermed er P(J)=2966

 

c) P(EN)=2166

d) Hendelsen J|EN = "elev er jente gitt at elev går i klasse 1". Det er 9 jenter i klasse 1 og totalt 21 elever i klasse 1 dermed er

   P(J|EN)=921=27

e) Hendelsen EN|J = "elev går i klasse 1 gitt at elev er jente". Det er 21 elever i klasse 1 og totalt 29 jenter på hele skolen. Dermed er

  P(EN|J)=2129

 

 

 

5

ID: 49423
Fasit:

0,6886

6

ID: 49379
Fasit:

23

7

ID: 62977
Fasit:

Sannsynligheten for å bli 70 år kan ikke være større enn den for å bli 60 år. Alle 70 åringer har vært 60...

8

ID: 49452
Fasit:

71,23%

9

ID: 66315
Fasit:

Dersom den første fyrtikken er brent er det 2 brente fyrtikker igjen i eska og 7 ubrukte. Dermed er sannsynligheten for at den andre fyrtikken er brukt gitt at den første er ubrukt

                                                                        29

10

ID: 66316
Fasit:

a) 25

 

b) 35

c) Fordi sannsynligheten for disse hendelsene avhenger av om den første fyrtikken som ble trukket er brukt eller ubrukt. Dvs. hendelsene er avhengig og sannsynligheten er betinget.

d) 13 og 59