Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35672
Tegn grafen til funksjonen nedenfor på lommeregneren i det oppgitte området. Bestem x-verdiene til alle skjæringspunkter i med x-aksen.

f(x)=x36x2+11x6,1x4

2

ID: 33308

Finn nullpunktene på grafen til funksjonen f(x)=2x32x22x+2.

3

ID: 33317
Funksjonen h(x)=0.015x2.6  beskriver høyden til et tre etter x år. Finn grafisk hvor høyt treet er 10 år etter planting. Hvor stor veksthastighet har det i det 10. året?

4

ID: 33476

Bestem ved hjelp av digitalt verktøy, toppunktet på grafen til

f(x)=25+0.5x2

5

ID: 34933
Løs ligningen grafisk og ved regning:

2x+1=5

6

ID: 35591
En funksjon f er gitt ved

f(x)=2x25

a) Finn vekstfarten i punktet x = 1 ved regning

b) Finn ligningen for tangenten til grafen i punktet (1,f(1)).

c) Tegn grafen til f og tangenten i et koordinatsystem

7

ID: 34488
Tegn grafen både for hånd og ved hjelp av kalkulatoren:

y=x2

Tegn symmetriaksen.

8

ID: 35688

Tegn grafen på lommeregneren og finn koordinatene til eventuelle topp- og bunnpunkter for disse funksjonene:

f(x)=x3x2x+1,2<x<2

9

ID: 35121
Funksjonen f er gitt ved f(x)=x25x+4 .

a) Tegn grafen til f.

b) Finn nullpunktene grafisk.

c) Finn nullpunktene ved regning.

10

ID: 34924
Tegn linjen på lommeregneren når x er et tall mellom -5 og 5

y=7.2x8.4

Fasit

1

ID: 35672
Fasit:
x = 1, x = 2, x = 3

2

ID: 33308
Fasit:

x=1 og x=1

3

ID: 33317
Fasit:
Treet er 6.0 m høyt og det vokser 1.55 m pr år.

4

ID: 33476
Fasit:
(0, 25)

5

ID: 34933
Fasit:
x = 2

6

ID: 35591
Fasit:

a) 4
b) y = 4x - 7

c)

7

ID: 34488
Fasit:

8

ID: 35688
Fasit:

 

Toppunkt: (-0,33, 1,19)
Bunnpunkt: (1, 0)

9

ID: 35121
Fasit:
a)b) og c) x =1 eller x = 4

10

ID: 34924
Fasit: