Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35636
Løs likningssettet grafisk og ved regning:

[x2+y2=4yx=2]

2

ID: 51731

En fotballklubb i laveste divisjon skal avslutte sesongen med en skikkelig fest. Leie av lokale koster  a kr. I tillegg vil utgifter til servering komme på b kr per person. Kun spillerne som kommer på festen skal være med å betale.

a) Vis at prisen per person blir

    P(x)=ax+b,

der x er antall personer som deltar på festen.

b) Hvis 20 spillere møter opp, koster festen 10800 kr. Dersom hele spillerstallen og treneren møter opp, totalt 25 personer, vil prisen per person bli 480 kr. Finn a og b.

3

ID: 28206
Maren skal lage 5.6 liter saft for fotballaget til Håkon. Det skal være 6 ganger så mye vann som ren saft i blandingen. Hvor mye ren saft og hvor mye vann må du bruke? Bruk ligningssett med to ukjente.

4

ID: 35590
Løs likningssettet med addisjonssetningen:

[10x+6y=55x4y=1]

5

ID: 33534
Løs ligningssettet:

2.3x24.5x+y=22.5x2+7.5x+y=8

6

ID: 35158
Løs ligningssettet grafisk og ved regning:

[2x23x+y=2x2+4xy=4]

7

ID: 27919
Løs ligningssettet:

[x2=9(y+2)2x+2y=6]

8

ID: 34848
Løs ligningssettet ved hjelp av lommeregneren:

[0.1x+y=2.40.4x+y=3.4]

9

ID: 49688

Finn m slik at likningssettet har ingen reelle løsninger

[4x2y=123x+my=2]

10

ID: 35618
Løs likningssettet på lommeregneren:

[2xy+2z=19x+y+z=24x+y+5z=25]

Fasit

1

ID: 35636
Fasit:
x = -2 og y = 0 eller x = 0 og y = 2

2

ID: 51731
Fasit:

a = 6000 kr, b = 240 kr

3

ID: 28206
Fasit:
0.8 liter ren saft og 4.8 liter vann.

4

ID: 35590
Fasit:
x=15 og y=12

5

ID: 33534
Fasit:

Ingen løsning.

6

ID: 35158
Fasit:
x=-1 og y=1 eller x=2 og y=16

7

ID: 27919
Fasit:
ingen løsning

8

ID: 34848
Fasit:
x=2 og y = 2.6

9

ID: 49688
Fasit:

m=32

10

ID: 35618
Fasit:
x = 5, y = -5, z = 2